Bruken av oljepenger øker til 194 milliarder kroner i regjeringens forslag i statsbudsjett for neste år. Det er 2,8 prosent av oljefondets verdi.

Flere kilder på Stortinget bekrefter onsdag morgen overfor NTB at Solberg-regjeringen legger opp til å bruke 194 milliarder kroner fra oljefondet i statsbudsjettet for neste år.

Det innebærer en økning i oljesmøringen med 25 milliarder kroner. I år har regjeringen anslått at det vil bli brukt 168,8 milliarder kroner fra oljefondet.

Regjeringen foreslår å kutte selskapsskatten til 25 prosent neste år, og ytterligere ned til 22 prosent innen 2018, får NTB bekreftet. Personskatten skal senkes tilsvarende.

De samlede skattekuttene neste år blir noe under 10 milliarder kroner, får NTB opplyst.