Statsbudsjettet: Satser på Vestfoldbanen

Regjeringen satser på jernbanen. Nå skal det bygges både ved Drammen og ved Horten.