Tilsynelatende skjer det ingenting – men bak kulissene foregår et viktig arbeid med å avdekke hva som må gjøres for å skape fremtidens skole.

Som skolepolitiker er det spennende å følge så viktige satsinger som rehabiliteringen av Stavern skole. Nylig fikk hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering en god gjennomgang av arbeidet som foregår og ikke minst hvordan den midlertidige skolen på Varden og ved Stavernshallen fungerer.

Mange ulike bygg fra 5 ulike tidsperioder i ulike byggestiler og kvalitet er krevende å rehabilitere innenfor stramme økonomiske rammer. Spesielt interessant er det at bygget fra 2000 rapporteres å ha noen av de største utfordringene. Det er ikke overraskende at de eldste byggene tåler tidens tann best. Før bygde man for evigheten mens det er ikke uvanlig at moderne bygg har en kalkulert levealder på 25–40 år.

Det arbeides nå for å skape et bygg som skal vare i mange tiår fremover. Det er mange store og små ting som skal avklares, alt fra universell utforming til hvor stikkontaktene skal være. Bygget skal stå klart til skolestart 2024. Entreprenøren har nylig ferdigstilt et tilsvarende skolebygg for Horten kommune og får svært gode tilbakemeldinger på resultatet. Det er mulig å lage gode pedagogiske omgivelser i gamle bygg med kreativ tilnærming og medvirkning fra elever og lærere. Det diskuteres også løsninger hvor skolen kan bli en ressurs for nærmiljøet utenfor skoletid. Kanskje kan den gamle gymsalen fungere som et aktivitets og kulturhus til glede for Staverns befolkning i fremtiden?

I mellomtiden trives elever og personale godt i de midlertidige løsningene som i praksis fungerer bedre enn det nedslitte skolebygget. Samtidig er det opplagt at dette kun er en midlertidig løsning. Brakker og todeling av elever og personale i en allerede ganske liten skole er ingen løsning for fremtiden. Men det er utrolig fint å høre at elever og personale har funnet seg godt til rette.

For å nå klimamålene må vi kutte kraftig i utslippene fra bygningsmassen vår. Å bygge nytt lønner seg, men å rehabilitere gamle bygg er enda bedre. Det viser livsløpsanalyser som SINTEF har gjennomført fra over 120 ambisiøse prosjekter.

I Larvik Høyres program vil vi forplikte oss til å ta vare på de byggene vi skal beholde og selge de vi ikke trenger. Istedenfor å bygge nytt skal vi alltid vurdere om det er mulig å rehabilitere eksisterende bygg.

Rehabiliteringen av Stavern skole er det beste for klima og miljø, men aller viktigst er den for skolemiljøet for barna og de ansatte.