Lørdag gjenoppstår Sensorium galleri i Stavern i nytt lokale.

Etter den første utstillingen for 18 år siden, har Igor Lazarev flere ganger stilt ut i Stavern med stor suksess. Mange i Larvik-distriktet har arbeider av ham hengende, og han vekker fortsatt oppsikt med sitt særpregede uttrykk. Han har også besøkt byen jevnlig og er altså nærmest for en Stavern-veteran å regne.

I tillegg har han hatt suksess med utstillinger andre steder i Norge og er svært etterspurt blant annet i Bergen. Dessverre kan han ikke selv være til stede ved utstillingsåpningen denne gangen – reiserestriksjonene i koronaens tid setter en stopper for det.

Lazarev maler i en figurativ, nærmest klassisk russisk stil. Motivmessig skaper han imidlertid sin egen verden. Tidvis framtrer motivene nesten som surrealistiske, men først og fremst er hans malerier stemningsfullt fabulerende, følelsesladet og tydelig inspirert av kjente historier fra litteratur, mytologi og eventyr. De er imidlertid ikke illustrasjoner til historiene, men snarere selvstendige elementer i Lazarevs helt egne frodige og fantasifulle bildeverden.

Kompanjonger

Det er Marina Walle Jensen som siden starten i 2002, og inntil for noen år siden, har drevet og eiet Sensorium galleri. Hun er selv opprinnelig fra Russland, og har opp gjennom årene presentert en rekke dyktige russiske samtidskunstnere, men også flere norske kunstnere, i galleriet. Når galleriet nå gjenoppstår, har hun med seg Inger Reime som kompanjong både som eier og driver.

Reime er oppvokst i Stavern, men har bodd og jobbet flere steder både i Norge og utenlands. I likhet med Walle Jensen har hun en sterk interesse og engasjement for kunst, og hun utdanner seg for tiden til kunstkurator.

De to er enige om å føre videre Sensoriums galleris tradisjon for å presentere utstillinger med kunstnere som har valgt en figurativ uttrykksform.

Nytt lokale

Galleriet er nå å finne i nytt lokale i Verftsgata, men det ligger faktisk rett bak veggen til det tidligere på lokalet, på naboeiendommen. Utstillingen som åpner lørdag rommer i alt ca. 40 arbeider av Igor Lazarev.

De aller fleste er oljemalerier, men man kan også se et par pasteller og noe grafikk. Lokalet har begrenset plass, noe som betyr at man nok må «styre» besøkstrafikken noe. De to galleristene understreker at smittevernseglene skal følges.

Etter åpningen lørdag, hvor det blir tale og et musikalsk innslag, vil utstillingen være åpen hver dag fram til 1. august.