Markerte 75 år for fengslingen på Fredriksvern

Ordfører Rune Høiseth, leder FVV Dyveke von Hanno Bast, nestleder i studentparlamentet ved UiO Susann Andora Biseth- Michelsen, nestleder Ingrid Uleberg og fungerende rektor ved UiO Aud V. Tønnessen ved Kadettbrakka etter blomsterseremonien. (Foto: Privat)

Ordfører Rune Høiseth, leder FVV Dyveke von Hanno Bast, nestleder i studentparlamentet ved UiO Susann Andora Biseth- Michelsen, nestleder Ingrid Uleberg og fungerende rektor ved UiO Aud V. Tønnessen ved Kadettbrakka etter blomsterseremonien. (Foto: Privat)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I desember 1943 ble nærmere 1200 studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) arrestert av nazistene.  Den indirekte årsaken var en brann i Universitetets aula, men den egentlige grunnen var nok den at studentene ikke ville la seg nazifisere og «bekjenne seg til den rette lære» som okkupasjonsmakten prøvde å påtvinge dem. 

Da var brannen i aulaen et kjærkommet påskudd for nazistene å gi studentene en lærepenge ved å arrestere dem. Disse 1200 studentene ble så fraktet til Larvik med tog og måtte så marsjere til Fredriksvern verft hvor de i en uke satt fengslet i Kadettbrakka under kummerlige forhold. Av forskjellige årsaker ble nærmere halvparten av studentene frigitt etter en uke, men den andre halvparten ble sendt til Tyskland hvor arbeide i konsentrasjonsleirer ventet dem.  Av disse var det 12 stykket som ikke kom tilbake ved freden i 1945.

For en del år siden tok Trond Bergan, Festningsforvalter ved Fredriksvern verft og Roy Myrland initiativet til å markere studentenes fangenskap ved Verftet.  De første årene ble denne markeringen avholdt rett syd for Kanalbrua. Etter noen år ble markeringen flyttet nærmere Kadettbrakka da dette var mer korrekt plassering. Peter Lynge Nissen, som var tidsvitne og student i 1943 men som unnslapp arrestasjonene,  med på disse arrangementene. Peter skrev en lang beretning om sine opplevelser og om hendelsen i stort. Noen år ble også skolelever inviterte til å komme på markeringen der Peter holdt orientering overfor elevene. Peter bidro til en verdig og flott seremoni og gav elevene en stor tankevekker på hva studentene hadde vært gjennom og om krigen.

Foreningen Fredriksvern verfts venner (FVV) overtok etter noen år arrangementet fra Festningsforvalteren, og avholdte i flere år en enkel minnemarkering første uke i desember ved Kadettbrakka.  I år er det 75 år siden studentene satt fengslet her, og foreningen styre mente at det nå var på tide å avslutte denne markeringen.  Vi hadde derfor invitert til et medlemsmøte fredag 7. desember hvor ordfører Rune Høiseth deltok samen med fungerende rektor ved UiO Aud V. Tønnessen, to representanter fra studentparlamentet ved UiO, lederen Susann Andora Biseth- Michelsen og nestleder Ingrid Uleberg.

Også et tyvetalls medlemmer av vår forening hadde funnet veien til Galeiskur 16 hvor historiker Ingar Holm holdt et meget informativt foredrag om studentenes arrestasjon, deportasjon, opphold i Stavern, i Tyskland og hjemkomsten.  Ut fra Holms foredrag kom det helt klart fram at det var ikke «bare bare» å overleve oppholdet i Tyskland.

Etter foredraget var det en enkel blomsterseremoni hvor Susann Andora Biseth- Michelsen bekranset et tre utenfor Kadettbrakka, noe som ble etterfulgt av ett minutts stillhet.  Ordføreren og gjestene fra UiO fikk så en omvisning på krigstidsmodellen i Kadettbrakka, før man inntok en bedre lunsj i JKØs nye kantine. Her ble gaver overrakt fra FVV til våre gjester fra UiO, og rektor Tønnessen holdt en takke tale hvor hun uttrykte annerkjennelse for FVVs innsats for å minnes denne trasige episoden i Universiteters og Norges historie.  Alt i alt en verdig avslutning på disse minnemarkeringene som nå har kommet til en slutt.

Artikkeltags