Larvik kommune betalte Anders Anundsen 100.000 kroner for eksperthjelp. Politihøgskolens ledelse reagerer på at kutt kun tas i Oslo

Styreleder og ansatte ved Politihøgskolen reagerer på at kun skolens avdeling i Oslo rammes av kutt i antallet politistudenter, mens Stavern og Bodø er skjermet. Under prosessen i sommer ble Anders Anundsen hyret inn av Larvik kommune for å påvirke.