Etter å ha gått igjennom flertallspartienes valgprogram finner jeg mange gode grunner for at det skal bli lett for flertallet å ville bevare Varden barnehage:

Fra Arbeiderpartiet:

Ap ønsker at by- og stedsutviklingen aktivt skal involvere befolkningen. Da kan vi gjøre oss enda mer attraktive for folk og bedrifter. Alle barn skal bli inkludert i sitt nærmiljø. Lokale skoler og barnehager skal bevares. Ta vare på våre unike tettsteders identitet og særpreg. Boligutbygging, veier, skole og barnehager må sees i sammenheng.

Fra Senterpartiet:

Under overskriften «To byer og mange bygder»

Larvik Senterparti vil arbeide for at hele kommunen skal være et godt sted å bo, jobbe og leve. Kommunens mange sentra, store som små, må fortsatt kunne utvikle seg med nye arbeidsplasser, handel og boliger. Dette vil igjen sikre tilbudet til innbyggere rundt disse. Gode barnehager og skoler i nærmiljøet er grunnsteinen i et godt lokalsamfunn.

Fra Høyre:

Larvik kommune har to byer og flere tettsteder. Det er viktig å ta vare på lokalmiljøenes egenart og gi mulighet for utvikling basert på egne kvaliteter og særegenheter. Det er et mål for Høyre at våre to byer er pulserende hele året, og at kommunens mange tettsteder i distriktene får sin andel av satsingen på stedsutvikling.

Stavern er en liten selvdreven by med høysesong om sommeren. Stavern har solide næringer og liv hele året. Vi opplever ikke alltid en like selvsagt støtte fra kommunen, og har måtte kjempe oss til både tjenester og kvaliteter som er tvingende nødvendige for byen.

Vi trenger likevel sårt vitalisering fordi vi fortsatt har en skjevfordeling når det gjelder alder på innbyggerne, selv om aldersfordelingen i Stavern kommer stadig i bedre balanse. Da er det viktig å styrke tilbud til barn og unge. Den nye skolen blir utsatt – forhåpentligvis bare et år – og Varden barnehage skal legges ned. Dette er grep som går fullstendig på tvers av det fremtidshåpet Ap, H og Sp har flagget med for å drive utviklingen av Stavern og tettstedene.

Vi ønsker at flertallet vil bli pådrivere for hele Larvik kommune i smått og stort og at engasjementet i Stavern som skal markeres 26. januar skal bli en hjelp til at de greier jobben.