– Kåre betydde svært mye for Staverns utvikling. Tross delte meninger om kommunesammenslåingen kom vi godt ut av det, og det kan vi ikke minst takke Kåre for, sier Hallstein Bast (Mdg), som selv er stavernentusiast på sin hals.

– Kåre ble rett og slett det beste bilde på at alle kan bli ekte staværinger uansett hvor de kommer fra, bare de har ekte kjærlighet for sommerbyen, sier Bast.

Til Stavern som ung

Kåre Tørresdal kom fra Røros, der han vokste opp, til Stavern alt som ung mann, og etter hvert ble det jobb i forsvaret her, på Værnes i Trondheim og Lista, før han returnerte til Stavern i 1976. I ett år var han også FN-observatør i Midtøsten, og da tok han familien med seg.

– Det husker jeg godt. Vi var i Kairo og i Israel, forteller en av hans tre døtre, Heidi Tørresdal, som fortsatt bor i Stavern.

– Far jobbet i mange år i forsvaret, og senere i livet var det politikken som overtok. Der hadde han et brennende engasjement som varte helt til de siste, sier hun til ØP.

Viktig for samfunnet

Det store engasjementet for politikk fra Kåre Tørresdal understreker også Rune Høiseth (Ap), som i mange år samarbeidet med han. Høiseth som ordfører og etter hvert varaordfører, og begge blant annet i fylkestinget i Vestfold.

– Fra den tiden har jeg kanskje de beste minnene om Kåre. Han kjørte alltid med meg til møtene i Tønsberg, og de mange gode samtalene vi hadde underveis var svært viktige for meg. De stundene glemmer jeg aldri. Han hadde en utrolig stor omtanke for alle og et stort samfunnsengasjement. Det er det jeg husker best, sier Høiseth.


Høiseth sier at det ikke kan overvurderes den rollen Kåre Tørresdal hadde for lokalsamfunnet, både i sin tid som politiker i Stavern, og etter kommunesammenslåingen i Larvik kommune. Han sier mange ikke minst vil huske Tørresdal som en intens og svært engasjert leder av eldrerådet i Larvik.

– Han var Arbeiderpartiet i Larviks eldrepolitiske talsmann, og han hadde et brennende engasjement, sier Rune Høiseth.

– Hans store politiske engasjement gjorde han til en bauta i lokalsamfunnet. Hans æresmedlemskap i Norsk Arbeiderparti forteller i seg selv mye om det, sier varaordføreren.

Barn og barnebarn

Kåre Tørresdal døde 27. januar, og han etterlater seg tre døtre og fire barnebarn.

– Som politiker var han jo mye hjemmefra, men jeg vil huske han som en som gledet seg stort over familien, og ikke minst barnebarna, forteller Heidi Tørresdal.

– Storfamilien, de fleste i Røros-området, betydde også mye for han, og han holdt alltid kontakten den veien, sier hun.

Heidi Tørresdal beskriver ellers sin far som svært kunnskapsrik.

– Han hadde stor spennvidde i sin kunnskap, og vi kunne spørre han om alt mulig, sier hun.

Bukta og Stavern sykehjem

Hallstein Bast beskriver Kåre Tørresdal som en svært viktig mann i bybildet i Stavern og at han var med på å fargelegge småbyen, og Rune Høiseth skryter av hans store engasjement for Bukta og Stavern sykehjem.

I dødsannonsen hans står at «like kjært som blomster er en gave til Stavern sykehjem».

– Far var på sykehjemmet den siste tiden etter å ha hatt omsorgsbolig ved sjømannshjemmet. På sykehjemmet hadde han det godt den siste tiden, og jeg kan bare gi all mulig skryt til den fantastiske behandlingen han fikk der til han døde. Det fortjener de å høre, sier Heidi Tørresdal til slutt.