Det er en måned til valget. Jeg vil oppfordre til å stemme på bedriftene.

Pandemien har klargjort for oss hvor viktig jobben vår er. Krisen har også understreket hvor avgjørende arbeidsplassene er for hele samfunnet, lokalt og nasjonalt. Dette kan vi ta med oss når vi skal omstille oss fra krise til en ny normal hverdag, hvor vi skal gjenreise samfunnet og løse utfordringene som ligger foran oss.

De fleste jobbene våre finnes i bedriftene. I Norge jobber to av tre sysselsatte i privat sektor, og bedriftene våre står for tre firedeler av verdiskapingen. Det er bedriftene våre som gir oss arbeid og inntekt, tjenester og finansierer velferden vår. Bedriftene er kort og godt bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet – både i dag og i morgen.

Vår generasjon skal løse to store oppgaver

Jobbskaping er den ene store oppgaven vår generasjon kommer til å bli målt på i fremtiden. Den henger nøye sammen med den andre: klimautfordringen. Innen 2030 skal vi halvere klimagassutslippene. For å klare det må vi skape nye grønne løsninger og nye grønne jobber.

Og løsningen? Den ligger i bedriftene. Det er i bedriftene de nye grønne løsningene og jobbene skal skapes. Vårt mål er 250.000 nye lønnsomme jobber i privat sektor innen 2030. Det må bedriftene klare hvis velferdssamfunnet fortsatt skal være slik vi kjenner det for kommende generasjoner.

Snart er det valg. Jeg håper det kommende valget vil handle om nettopp dette: Om bærekraftig jobbskaping i bedriftene. Eller rettere sagt: Om hvordan fellesskapet skal legge til rette for at bedriftene kan skape mer for fellesskapet. Bærekraftig verdi- og jobbskaping skjer nemlig ikke av seg selv. Bedriftene trenger politikk.

Frem mot valget kommer jeg og resten av NHO til å spørre politikerne våre om hvilken politikk de vil føre for bedriftene. Og ikke bare det: Vi vil også hjelpe dem å finne svar på spørsmålene. Her er NHOs fire svar på hvordan Norge løser vår tids to store oppgaver:

- Satse på klimaløsningene. Enten det gjelder energitilpasning, sirkulærøkonomi eller klimatilpasning: Bedriftene må gå og går foran. Hvis Norge skal oppnå målet om å halvere utslippene innen 2030, må det offentlige legge til rette med tiltak og virkemidler. Ikke minst må vi jobbe sammen, offentlig og privat, lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape de grønne løsningene, arbeidsplassene og inntektene.

- Tette kompetansegapet. I dag står altfor mange utenfor arbeidslivet. Samtidig mangler 6 av 10 bedrifter den kompetansen de trenger. Dette må vi gjøre noe med. Velferdssamfunnet er avhengig av at flere kommer seg i jobb. Myndighetene bør legge til rette med arbeidsopplæring, lærlingplasser og et utdanningstilbud som møter kompetansebehovet.

- Bygge fremtidens infrastruktur. Varer må frem til markedet, folk må komme seg på jobb, og de må knyttes sammen - fysisk og digitalt. Bedriftene trenger vei, bane, havner, bredbånd og strømnett. Infrastrukturen må bygges og vedlikeholdes med effektive løsninger som gir mer for igjen for hver krone.

- Utvikle et smartere samfunn. Verden er i rivende utvikling. Bygder og byer må bli mer effektive, bærekraftige og digitale – de må bli smartere for folk og bedrifter. For å sikre lokalsamfunn det er godt å bo og jobbe i må tilbudene og tjenestene innbyggerne bli bedre, enklere og mer bærekraftige. Effektive løsninger for innbyggere er også en stor konkurransefordel for bedriftene. Det offentlige må dessuten ta i bruk produkter og tjenester som bedrifter utvikler og må bruke sin innkjøpsmakt til å fremme grønne og innovative løsninger.

Kjære politikere, her er min oppfordring til dere: Lytt til bedriftene når dere skal løse den viktigste jobben foran oss. Det bør dere fordi bedriftene har den aller viktigste jobben. Lykkes de, lykkes vi alle.

Og kjære velger, her er min oppfordring til deg: Stem på det partiet du mener har den beste politikken for bærekraftig jobbskaping. Kort sagt: Stem på bedriftene. Og ikke minst: Ikke glem å stemme.

Godt valg.