Årsaken til stengningen er at vei-, vann- og avløpsanlegg skal oppgraderes.

– Foreløpig framdriftsplan sier at veien skal være ferdig i januar 2023. Asfalteringen får vi imidlertid ikke gjennomført før utpå vårparten. Så de første månedene blir det kjørbar vei, men altså uten asfalt, sier prosjektleder Elma Selimotic i Larvik kommune.

Det er på den rundt 500 meter lange strekningen mellom Skogveien og Amtmann Michelets vei at arbeidene vil pågå. Jobben skal gjøres etappevis.

– Hele strekningen vil ikke være stengt hele tiden. Gamle Kongevei blir sperret av i området hvor det graves, og det vil bli skiltet med omkjøringspiler i god avstand til stengt vei. Så fort en liten del av veien blir ferdigstilt, åpnes det for trafikk og skiltene blir flyttet, forteller prosjektlederen.

Amtmann Michelets vei vil bli skiltet med parkering forbudt-skilt. Det samme gjelder den delen av Skogveien som ligger mellom Gamle Kongevei og Amtmann Michelets vei. Kjøring til eiendommene vil være tillatt.

Noen nøyaktig dato for asfalteringen er ikke satt.

– Tidspunktet for dette er det litt vanskelig å si noe om nå. Det må vi komme tilbake til, sier Selimotic.