– Det går noen store vannrør under rundkjøringa der, i tillegg til at det er noen kummer vi trenger tilgang til. Da må vi grave.

Det forteller Tore Andreas Garshol, som er prosjektleder i Prosjekt, bygg og anlegg i kommunen. Han leder arbeidet med vann- og avløpsanlegget på Fagerli, og vil varsle så bilistene er forberedt på arbeidet på forhånd.

Kommunen har valgt å legge arbeidet over helgen. De starter arbeidet fredag klokken 20.00, og veien skal åpnes for fullt igjen fra mandag morgen klokken 06.00.

– Det er for å gjøre så liten inngripen som mulig for publikum, så da kjører vi på både dag og natt for å bli fort ferdig, sier Garshol.

Setter opp lysregulering

Gravearbeidet foregår i rundkjøringen ved Rema på Nanset, og de vil stenge kjørefeltene på samme side som butikken. (Se bildet). Det medfører at avkjøringen til Gamle Kongevei stenges helt, samtidig som at innkjøringene fra Nansetgata fra Hagalia-siden og innkjøringen fra Frankendalsveien er stengt.

Trafikken vil bli sluset forbi i det andre kjørefeltet, og det vil være lysregulering på stedet.

Det vil medføre at trafikken går saktere forbi området, men siden det er helligdag torsdag, håper Garshol at noe av den største trafikken kommer før de stenger.

– Vi håper at en stor del av utfarten er på torsdag. Uansett legger vi arbeidet på helga, så vi skal skape minst problemer for trafikken og trafikantene her.

Dette er ikke første gang de stenger rundkjøringen delvis på grunn av graving, og de har erfart at trafikken går greit forbi.

LES OGSÅ: UP lever med at det deles informasjon om kontroller

Blir ferdig i løpet av året

Vann- og avløpsprosjektet kommunen jobber med på Fagerli er i hovedsak knyttet til Fagerliveien og Sportsveien. Dette arbeidet medfører at de i tillegg må grave ved rundkjøringen på Nansetgata.

– Vi startet med innledende arbeider i området i november, og var i gang for fullt litt før jul. Etter planen skal arbeidene være ferdige i løpet av året. Men de siste asfaltarbeidene vil bli gjort til neste vår, sier Garshol.

Kommunen bytter ut vann- og avløpsrørene i området, noe som tar tid, siden de hele tiden må sørge for at noen av de største vannrørene til enhver tid fortsatt bringer vann til området.