– Veien fra nedkjøringen Svinevika og ned til Kjerringvik må stenges i perioder når kommunen skal bygge opp veien etter arbeid med nytt avløpsanlegg. Vi har stor forståelse for at dette blir vanskelig for lokalbefolkning, hytteeiere og næringsdrivende, og inviterer derfor til informasjonsmøte 17. august, skriver Larvik kommune på sine nettsider.

Årsaken til at stengingen skjer på dag- og kveldstid er, ifølge kommunen, strenge støykrav for nattarbeid.

– Det er ikke forsvarlig å utføre arbeidet på nattetid, dette er arbeid som bråker, og vi klarer ikke komme oss under støykravene, forteller Guro Berby, leder av prosjektteamet, til kommunens nettsider.

Arbeidet vil foregår etappevis, og det er planlagt å starte i havna. Hele strekningen er cirka 1.100 meter lang, og for å korte ned anleggstiden ser kommunens entreprenør på å jobbe på flere strekk samtidig.

– Arbeidet som nå blir gjort vil gi brukerne av veien en bedre og tryggere vei, understreker prosjektteamet.

Stengeperioder

Beboere og hytteeiere skal ha blitt informert om stengingen første gang før sommeren. Selve stengingen skjer fra mandag 22. august.

Veien vil da være stengt mandag til fredag mellom 08 og 15, og mellom 17 og 22. Veien skal som hovedregel være åpen i helgene.

Kommunen opplyser at de har krav fra fylkeskommunen, som er veieier, om at prosjektet skal være ferdig i oktober på grunn av kvalitet på asfalt og vinterdrift på veiene. Hvis kommunen legger asfalt for sent på høsten, kan det føre til et dårligere resultat.

Larvik kommune opplyser at det er mulig å parkere på utsiden av det stengte område, på snuplassen ved Lesten, fra kl. 17 til 08. Har du parkert og må lade elbilen, må du hente den i åpningstiden.

– Vi forstår at dette blir utfordrende for hverdagslogistikken i en periode, men i denne perioden må berørte planlegge transporten i stengeperiodene, sier Berby, og opplyser at de også ser på muligheter for steder å parkere biler på dagtid.

Skolebuss

Skolebussen vil hente elever ved Fjellvikveien før kl. 08. Elever som går i 1. til 4. klasse og kommer med skolebuss kl. 12.23 (mandager og fredager) og kl. 13.55 (tirsdag, onsdag, torsdag) vil bli fulgt fra Lesten til Fjellvikveien av trafikkvakter, der de kan hentes.

Gående og syklende kan også bli fulgt av trafikkvakter gjennom anleggsområdet. Det vil også være mulig å komme fram med barnevogn og rullestol.

Ifølge kommunen har også entreprenør biler i hver ende av anleggsområdet, og kan med det kjøre dem som er dårlig til beins.

Ambulanse, politi og brannvesen vil kunne få kjøre gjennom.

– Disse har et direktenummer til entreprenør, som raskt kan fylle opp og legge planker for at nødetatene kan gjøre gjennom, forteller Berby.

Inviterer til informasjonsmøte

Onsdag 17. august kl. 18.00 inviterer kommunen til informasjonsmøte for beboere, hytteeiere og andre interesserte på parkeringsplassen ved Lesten. Dette er riggområdet for anlegget, og midlertidig snuplass for buss.

– Vi ønsker god dialog med beboere og hytteeiere, sier Guro Berby.

På møtet vil representanter fra kommunen, fylkeskommunen og entreprenør delta.

– Vi sendte ut invitasjon på SMS fredag, men hvis du ikke har fått, er du selvsagt velkommen allikevel, forteller Berby.