– Byjubileet har gjort at mange har fått øynene opp for det potensialet som ligger i Herregården og ikke minst i en realisering av Herregårdshagen. Nå gjelder det å få til vitalisering av både bygget og området rundt. Dette prosjektet skal bli større enn byen vår, sier Tore Hansen, som er leder av Larvik næringsforening, men som her bare er en glødende entusiast.

En heiagjeng

ØP treffer Tore Hansen sammen med fire andre entusiaster i den «lille» hageparken foran Herregården. Så blir vi tatt med bort der han og hans venner sier det er minst like viktig at det skjer noe. Der nedlagte Mesterfjellet skole og Torstrand skole ligger.

– Her lå en gang det største hageanlegget i Norge. Et hage- og parkanlegg som langt fra bare var en lystpark. Her ble det dyrket og her var det gartner. Hageanlegget må komme til sin hevd igjen og bli en av de viktigste elementene i byen, sier den entusiastiske gjengen om kapp.

Tore Hansen, tidligere kommunalsjef Hilde Bøkestad, tidligere riksantikvar Jørn Holme, og Bjørn Andreas Berntsen som er næringslivsleder i Larvik og nabo til området. De fire har, sammen med flere, dannet Herregårdens Venner. Over nyttår skal de holde folkemøte og få flere på laget. Så skal kommunestyret få høre om planene og så skal myndigheter høyere opp bli bedt om å bidra.

– Her skal det skje store ting, og vi skal være en heiagjeng som skal bidra slik at anlegget her og Herregården skal få den rollen som den har potensial for, sier Hansen.

– Det vi kan få til her skal skape nasjonal oppmerksomhet, legger Jørn Holme til.

En byhage

De fire entusiastene, som denne gang har fått en like entusiastisk museumskonservator, Aina Aske, med på besøk, sprudler over av ideer om hvordan Herregården og Herregårdshagen kan vitalisere området og byen, bli en sentral del av både bydel og kultur- og opplevelsesakser gjennom byen, og ikke minst et sted der det skal syde av aktiviteter, og der Larviks stolte kulturarv skal tas vare på.

– Vi skal skape mer liv i Herregården og i den gamle delen av Larvik, sier Tore Hansen.

– Vi skal ha visjoner for anlegget og sørge for vern gjennom bruk. Målet er å vitalisere Herregården, og lage området til det viktigste møtestedet i Larvik, repliserer Jørn Holme.

– Vi må få etablert en byhage med aktiviteter som er attraktivt for alle i Larvik, legger Bjørn Andreas Berntsen til.

Urban dyrking

De fem har mange tanker om hva både Herregården og Herregårdshagen kan bli for framtiden, kanskje alt om få år. Aktiviteter i et av landets største trebygninger, gjenskaping av et gigantisk hageanlegg som en gang var byens viktigste park og som sørget for frukt og grønnsaker til både greve og til befolkning.

– Jeg ble med her fordi jeg har sett i mine år i jobb i kommunen hvor stort potensial Herregården og området har, sier Hilde Bøkestad.

– Anlegget har enorm verdi der det ligger strategisk. Det er viktig at kommunen får hjelp av frivillige hvis man skal klare å skape noe stort. Det kan dette bli, sier hun, og legger til at et anlegg ikke bare kan være et museum eller rekreasjonsområde.

– Andre steder har «urban dyrking». Det dyrkes mat også i byer. Det bør vi kunne få til her også. Herregården og Herregårdshagen er en viktig arv for oss i Larvik, eller en odel. Den må vi ta ut potensialet av, sier hun.

Glad for initiativet

Aina Aske fra Vestfoldmuseene er ikke selv med i initiativ-gruppa for Herregårdens Venner, men likte initiativet så godt at hun stilte opp da ØP kom.

– Vi har et oppdrag gjennom museumsmeldingen om å bidra inn i private initiativ, og dette initiativet fortjener at vi gjør det. Herregården trenger mer liv, og denne foreningen kan være viktig for å få det til. Jeg er veldig glad for at man tar tak i dette, og gleder meg til fortsettelsen. Herregården er et viktig satsingsområde for Vestfoldmuseene, sier hun.

Mange ideer

Over nyttår skal det altså inviteres til et folkemøte hvor målet er å spre entusiasmen og få flere med på laget.

Ideene som skal presenteres er imidlertid alt mange: Et sted for ungdom, en arena for historieformidling og museumsaktivitet, en turistattraksjon, anlegg for urbant landbruk, lavterskeltilbud for helse- og omsorgstjenestene, møteplass for arbeidstrening og integrering.

– Rett og slett den viktigste møteplassen i byen. En ny bypark som kan by på hva som helst. Vi håper mange blir med på laget, sier Tore Hansen til slutt.