En voldtekt eller et seksuelt overgrep er noe av det verste som kan skje et menneske. Det fører ofte til store problemer senere, alt fra spiseforstyrrelser og traumer til angst og depresjon. Mange opplever å aldri hente seg helt inn fra den traumatiske opplevelsen en voldtekt er, og noen må legges inn på sykehus for å ikke være til fare for seg selv. Voldtekt er et stort folkehelseproblem, og det må bli tatt skikkelig på alvor.

Rettssikkerheten til et offer av voldtekt i dag er veldig langt fra tilstrekkelig. Dagens lov om samtykke sier nemlig at trusler, vold eller bevisstløshet må kunne dokumenteres for at handlingen skal kunne defineres som en voldtekt. I veldig mange tilfeller kan det ikke det. Ikke fordi det ikke skjedde, men fordi det er vanskelig å bevise. Svært mange av de overgrepsutsatte som snakket med Amnesty forteller at de frøs til og ikke gjorde motstand. Det vil ikke si at de hadde lyst, men at opplevelsen de gikk gjennom var så traumatisk at kroppen ikke klarte å fysisk motsette seg. Dagens lov tar ikke hensyn til dette. Har du ikke gjort motstand kan vold sjeldent dokumenteres, og kan det ikke det, kan det ikke dømmes til en voldtekt. Ifølge SMISO henlegges ni av ti voldtekter. Dette sender et klart signal om at dagens lov i altfor liten grad tar hensyn til offerets beste.

Et forslag til en ny samtykkelov er nå oppe, og den tar hensyn til nettopp dette. Den sier at hver gang en ny ting skal skje i et samtykke, må samtykke være tydelig. Denne loven legger opp til at et «ja!» er det som skal ha noe å si, ikke om du klarte eller ikke klarte å si «nei». Denne loven var først et forslag i Sverige, og det er nå på høy tid at vi følger etter nabolandet vårt. Norges forpliktelser til FN og å følge opp disse menneskerettighetene gjør at det ikke er noen tvil om at denne loven må innføres. Det er grunnen til at AUF har tatt til orde for en slik lov.

Norge skal være verdens beste land å bo i, men det er vi ikke uten å jobbe for det. Vi skal ikke bare jobbe for at de som allerede har det bra skal få det enda bedre, men vi må huske de aller svakeste. I dag er så godt som alle enige om at sex uten samtykke er voldtekt. Derfor er det uforståelig for meg at vi ikke har et lovverk som fastslår det samme. Straffeloven er den normsetteren i det norske samfunnet som betyr aller mest, og det gjør at dette er så viktig. Både for å ta vare på offeret som klarer å anmelde, og for å sende et tydelig signal om at all sex uten samtykke er strengt forbudt.

Vi vet allerede at altfor få velger å anmelde en voldtekt, og at altfor få av dem som klarer å anmelde får dømt overgriperen. Dagens lov er ikke til det beste for offeret, og sånn kan vi ikke ha det. Jeg, og alle dere, skal ha lov til å bestemme over egen kropp. Sex uten samtykke er en voldtekt, og det må bli forbudt etter straffeloven. Enig?