Den siste uken har overskrifter i ØP både på nett og på Facebook skapt en stor debatt. Det får flere til å reagere når vi leser at: «Nå bør kommunen vise full åpenhet», «Beredskap på Furuheim før NRK-sending…» og «Innkaller til hastemøte…», og det gjør jeg også. Jeg har selv jobbet 15 år i denne sektoren i Larvik kommune, og av den grunn kan jeg tillate meg å dele mine refleksjoner.

Det er mange gode ansatte i helse og mestring i Larvik. De kommer seg på jobb hver dag uansett vær. De reiser inn til sykehjem, bofelleskap eller hjemmetjenesten og reiser rundt til våre eldre og syke, når du og jeg ikke ønsker å få nesa ut av døra en gang, for det har kommet masse nysnø og det er umulig å bevege seg i trafikken. De står på for våre foreldre og besteforeldre og gjør det de kan for at alle skal få den hjelpen de trenger. De er for få på jobb fordi det er sykdom igjen, de jobber helger, når alle andre i familien er samlet, de sier ja til overtid, ekstravakter og kanskje doble vakter. De velger bort sin egen familie for at ditt og mitt familiemedlem skal bli ivaretatt. På best mulig måte.

De er genuint opptatt av å gjøre sitt beste for andre. Men de blir også slitne på samme måte som deg og meg. De vet likevel at min mor bør legge seg til å sove på kvelden, for at den neste dagen skal bli fin for henne. De vet at den nattevakta som kommer etter, er alene og at de kan derfor ikke belaste henne med stell av min mor som trenger hjelp av flere.

Så blir det stress, tiden er knapp, noen ganger blir det for mye og ord og grep blir brukt som de ellers normalt ikke hadde brukt. Vi ser ikke da de hundre fine opplevelser min mor har fått med de ansatte hver dag, men bare den ene dårlige ...

Så er det også sånn at jeg som politiker har et ansvar for å tilrettelegge for best mulig hverdag til disse pasienter, pårørende og ansatte. Jeg må sørge for at det er nok penger til å bemanne tilstrekkelig, til å leie inn ekstra for at planen for kompetanseheving blir fulgt, til å sikre at vi har fagpersonell som kan ha god kommunikasjon med pårørende og veilede de som ikke har nok kompetanse, og at vi har ledere som holder i alle trådene.

Akkurat ledere i helse er jeg veldig stolt av når jeg leser hvordan de håndterer situasjonen i dag. De viser tydelig at de vil ta vare på pasienter, pårørende og ikke minst de ansatte. De vil være til stede i den utfordrende tiden, veilede for at omsorg for pasienter og pårørende blir enda bedre, og de vil kunne reagere raskt hvis det blir nødvendig. Dette er ledere som vil kunne trekke til seg flere gode og godt kvalifiserte ansatte, for i Larvik tar vi vare på hverandre og verdsetter hver enkelt.

Det er flere som skriver at det prioriteres feil i Larvik, at man kunne bruke penger på helse istedenfor flere dyre prosjekter. Det kan man gjerne mene, men uten å forstå at investeringspenger, som er blitt brukt til å kjøpe for eksempel Torget 1, ikke kan brukes til å drifte sykehjemsplasser fordi det ikke er samme budsjett, blir denne diskusjonen vanskelig å svare på. Vi kunne sikkert brukt disse pengene til å bygge noen flere sykehjemsplasser, men det løser ikke problemet med bemanning og drift.

Larvik Senterparti ønsker å vise at vi står sammen med kommunalsjef Guro Winsvold, hennes stab og ansatte. Vi ønsker å bidra til kvalitetsløft og bedre bemanning i helse på sikt og vi vil si tydelig ifra at vi tar vare på våre ansatte samtidig som vi viser omsorg for våre eldste og deres pårørende.

Ta godt vare på hverandre og de som jobber i helse!