Jonas Gahr Støre i dag: Advarsel, vi går ett tøft år i møte- og strømkrisen kan vare i flere år. Videre: Tror alvoret fremdeles ikke har sunket skikkelig inn hos alle.

Ok, Støre og her Wedum er spesielt dyktige til å advare/prate til oss vanlige folk slik at vi må stålsette oss for meget omfattende strømkostnader i fremtiden, det blir spesielt ille for oss vanlige folk og for all kraftkraftkrevende industri. Skal bli spennende å sa hvor mange selvstendig næringsdrivende og industribedrifter som kommer til å gå konkurs kommende år p.g.a. noe tafatthet fra regjeringens side- og hvordan kan arbeiderpolitikeren Støre leve med at noe tilnærmet har gratis strøm mens andre betaler blodpris. Hvor er rettferdigheten og likheten?

De nevnte politikere er også spesialister til å foreslå langdryge konsekvensanalyser før De fortar seg noe som helst, men når Støre allerede nå har blitt klar over at nåværende problemer vil vare i flere år bør tas grep, I DAG med hånden på rattet.

Spurte Googel: Hvor mange strømkabler har Norge til utlandet?

Det er i alt 17 strømkabler fra Norge til utlandet. Felles for dem er at de legger til rette for import og eksport av strøm, og de ble blant annet bygget for å hindre strømunderskudd. Nå mener mange av kablene øker strømprisen.

Forslag til Støre og co. som kan avhjelpe noe internt i Norge: Når man kan bygge 17 kabler på sjøbunnen mellom Norge og Europa kunne man vel lagt noen tilsvarende kabler mellom nord- og Sør-Norge, også de på sjøbunnen slik at alle kunne få lik strømpris i hele landet. Foreta utjevning av ressursene m.v.

Kan ikke vår regjering nå komme med slikt forslag til stortinget? få banket det gjennom og starte kabelstrekk umiddelbart.