Fylkene Telemark og Vestfold ble slått sammen med tvang av Solberg-regjeringen. Innbyggerne ble ikke spurt om de ønsket sammenslåing eller ikke. Den nye regjeringen har gitt tillatelse til å reversere denne tvangssammenslåingen om fylkene ønsker det.

Jeg syns ikke det skal være opp til topp-politikerne i storfylket å bestemme det. Disse toppene i storfylket kan dessverre mistenkes for å ha privatøkonomiske motiver i å opprettholde storfylket. Nå må innbyggerne få lov å bestemme gjennom en folkeavstemning. Det er viktig for demokratiet vårt. La folket få bestemme dette slik at mistilliten til politikerne ikke skal øke enda mer. Vi har jo nylig fått flere eksempler på hvordan stortingsrepresentanter handlet ut fra privatøkonomiske motiver.

Det bryter ned tilliten og respekten vi må ha til politikerne våre og svekker det demokratiet vi er så stolte over å ha.