Fra rundkjøringen skal også ny av- og påkjøring for E18 nord komme, i tillegg til at man herfra kan kjøre over Hammerdalen bru til rundkjøringen på østre side.

Åpnes neste fredag

Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Vestfold, Knut Vedeld Hovde, opplyser at fylkesvei 303, Storgata, vil være helt stengt fra mandag morgen og fram til fredag ettermiddag, 18. oktober.

Fredag i neste uke åpner Hammedalen bru, som er en firefelts bru, og hele det nye hovedveisystemet på Farriseidet.

– Etter mange veiomlegginger, og også veistengninger på Farriseidet, er Statens vegvesen da i mål med det nye hovedveisystemet. Det gjenstår fortsatt arbeider med lokalvei til Farriskilen, opparbeidelse av ny kollektivterminal med pendlerparkering, og generell forskjønnelse av området, men trafikken vil ikke bli berørt nevneverdig av dette framover, opplyser Vedeld Hovde.

Den nye brua over Farriselva er 20 meter bred, 132 meter lang, og den rager på det høyeste 13 meter over bakkenivå.

(artikkelen fortsetter under bildet)


Omkjøringer over Langestrand

Når Storgata stenges mandag morgen, vil det bli samme omkjøringsmønsteret som tidligere, og prosjektleder for nye E18 ved Larvik, Grethe Bodholt, sier til Østlands-Posten at hun håper at trafikkavviklingen skal gå bedre enn tidligere.

– Det vil bli omkjøring over Langestrand som ved tidligere stengninger, og vi vil igjen omstille gater til enveiskjøring for å få avviklet trafikken. I tillegg skal vi sørge for å ha personell ut for å dirigere trafikken, sier Bodholt.

Prosjektlederen sier at man også har høstet erfaring fra problemer ved tidligere stengninger, og vil sørge for skilting flere steder i Larvik i forbindelse med stengingen av fylkesvei 303.

– Vi beklager at vi igjen må stenge denne veien, men det er dessverre uunngåelig. Det som er gledelig er at dette trolig er siste gang vi behøver å stenge veien mot Farriseidet. Fredag 18. oktober åpnes det nye veinettet permanent for trafikk, og det er noe vi gleder oss veldig til, sier Bodholt.

Klokken 13 neste fredag blir det nye veinettet på Farriseidet åpnet med stor festivitas, og det er ordfører Rune Høiseth som skal få æren av å klippe over snoren og offisielt åpne det nye anlegget.