Tidlig i desember fortalte Kristine Moldestad, som er daglig leder i Stag, til Østlands-Posten at sportsklubben hadde behov for både kontorer, garderober og garasje, og at dagens klubbhus ikke lenger holdt mål.

I slutten av desember ga Larvik kommune tommel opp og ga Stag rammetillatelsen de håpet på. Det nye klubbhuset er planlagt oppført på andre siden av fotballbanen. Tvers overfor dagens lokaler, inntil fjellet som går opp mot Larviksveien.

Tidlig i januar kom det imidlertid inn en felles klage fra fire beboere fra to husstander i området. Innsigelsene handler om kommunens vurderinger i forbindelse med godkjenning av rammetillatelsen.

– Oppsiktsvekkende

Blant annet mener klagerne at kommunen ikke har vært grundige nok, og at det er begått saksbehandlingsfeil. De etterlyser også selvstendige vurderinger rundt enkelte forhold fra kommunens side.

Naboene stiller blant annet spørsmål om grensen for 100-metersbeltet virkelig går ved banens langside mot vest, og om det er kurant å oppføre ny bebyggelse der.

På grunn av særlig verdifull og sårbar natur, burde strandsonen i dette tilfellet vært vurdert med faglig kompetanse, av arealplanlegger og geodatamedarbeidere, heter det i klagebrevet.

Naboene reiser også habilitetsspørsmål i saken. De peker på at Stag ved tilfelle har hjulpet kommunen i en vanskelig situasjon. Et samarbeidet naboene hevder pågikk for fullt da Stag innleverte sin søknad om å bygge på omstridt og uberørt grunn.

Naboene mener også at det er forskjeller mellom deres observasjoner og Stag/Norsk Byggservice sine tegninger, terrengmodeller og beregninger, og at de ikke stemmer overens med de faktiske forhold. De hevder at «kartet ikke stemmer med terrenget», og at kommunen uten videre legger Stags forklaring til grunn.

I brevet til kommunen heter det: «Vi finner det oppsiktsvekkende at saksbehandler i Larvik kommune uten forbehold – og uten å iverksette selvstendige undersøkelser for å verifisere påstandene – godtar dette».

Det nye klubbhuset vil totalt være på cirka 650 kvadratmeter, 350 i første etasje, og 308 i andre. Stag har i denne omgang ikke søkt om mer parkeringsareal enn det klubben allerede har.

Naboene som står bak klagen ønsker ikke å kommentere saken i Østlands-Posten.

– Vi har lest og registrert klagen, sier daglig leder i Stag, Kristine Moldestad til ØP.

LES OGSÅ: Fotballpappa reagerer: – Sønnen min er knapt på banen og er ikke velkommen på alle treningene