Stort sett fornøyd med utestedenes koronaoppfølging – lover fortsatt kontroller

Assisterende rådmann i Larvik kommune, Ingvild Aartun, forteller at det så langt ikke har vært aktuelt med sanksjoner mot utesteder i Larvik for brudd på koronaregler.