Gunn Brungot, som er prosjektleder for E18 Bommestad-Sky i Statens vegvesen, er strålende fornøyd med nominasjonen.

– Vi er mange, både i Vegvesenet og blant konsulenter og entreprenører, som har del i denne anerkjennelsen, sier Brungot i en pressemelding.

Vinnerprosjekter

Det er tre av de senere årenes største samferdselsprosjekter som er blant de nominerte i kategorien «årets anlegg» fra Byggeindustrien.

I tillegg til dobbeltsporet jernbane mellom Larvik og Porsgrunn og E18 utbyggingen, er også fylkesvei 32 Gimlevegen – Augestadvegen i Porsgrunn, blant de nominerte.

– Det er liten tvil om at det hvert eneste år realiseres en lang rekke flotte og gode prosjekter innen både bygg og anlegg, og det var også definitivt tilfelle for 2018. Juryen har lagt ned et stort arbeid med å sile ut prosjektene. Vi startet med flere hundre aktuelle kandidater, som etter hvert er skalert ned til de tre prosjektene innen anlegg som vi nå står igjen med, sier Kjersti Folvik, som har ledet juryarbeidet til nettstedet bygg.no.

– Ved at de har kommet gjennom nåløyet og blitt nominert, har de allerede oppnådd mye, og er på hver sin måte alle vinnerprosjekter, sier hun.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Store anlegg

Både E18-utbyggingen ved Larvik og jernbaneprosjektet mellom Farriseidet og Porsgrunn er gigantiske prosjekter som har blitt lagt merke til.

Dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn, utført av Bane NOR, har hatt en kostnad på nesten 7,5 milliarder kroner og har en lengde på 22,5 kilometer, som har ført til at reisetiden mellom de to byene har blitt redusert til under 12 minutter.

Jernbanestrekningen ble åpnet for trafikk i fjor høst.

E18-utbyggingen i Larvik har bestått av bygging av ny firefelts vei på 6,7 kilometer i Larvik. I prosjektet inngår et toplanskryss ved Farriseidet, ei langsgående bru, Farrisbrua på 570 meter som delvis går over Farrisvannet, og ei overgangsbru samt to tunneler på cirka 2,8 kilometer (Larvikstunnelen) og 1,3 kilometer (Martineåstunnelen), øst og vest for Farrisvannet. Inkludert i Larvikstunnelen er også den 280 meter lange Bøkeskogen miljøtunnel.

Motorveien har hatt en kontraktssum på cirka 1,5 milliarder kroner, og Farrisbrua hadde en kontraktsum på drøyt 700 millioner.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Mange involverte

– Vi er mange, både i Vegvesenet og blant konsulenter og entreprenører, som har del i denne anerkjennelsen. I en fem års tid har vi hatt en liten, men svært kompetent byggherrestab her på Farrisriggen, og fra regionen har vi hatt mange dyktige medhjelpere involvert.

– Spesielt er det også at vi har fått våre nære Vegvesen-kolleger i Telemark som en av de argeste konkurrentene, sier Gunn Brungot i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Vinnerne i konkurransen blir offentliggjort på Byggedagene 2018. Arrangementet foregår i Oslo 3. og 4. april.

Les også: Ordførere på historisk togtur i natt. – Oi, er vi allerede her?

(artikkelen fortsetter under bildet)

Stolt prosjektsjef

Prosjektsjef Lars André Tangerås i Bane NOR sier i en artikkel på selskapets nettside at det er stas at prosjektet med dobbeltspor til Telemark er nominert til den gjeve prisen.

– Det å bli nominert tar vi som en bekreftelse på at Bane NOR klarer å skape gode samferdselsprosjekter, både når det gjelder gjennomføring og utforming, sier han.

– Det er stilt krav til estetikk og funksjonalitet, og vi føler at vi har klart å ivareta begge deler på en god måte, sier Tangerås, og legger til at han er spesielt fornøyd med Hallevannetbrua, som var en av kandidatene til Betongtavlen 2018.