Omtrent 7000 lærere, sykepleiere og andre i offentlig sektor er i streik. Deres krav handler om å få reallønnsvekst. Hva betyr det i praksis? At lønnsøkningen skal være større enn prisøkningen. I en del år har det vært motsatt tendens, men nå har mange ansatte i offentlig sektor ventet lenge på et lønnsløft. Er det et år vi virkelig kan si at de bør få gjennomslag så er det i år.

Pandemien har vist oss hvor viktige de ansatte i offentlig sektor er. De har holdt hjulene i gang i samfunnet, og vi er helt avhengige av dem. I fjor fikk de velfortjent applaus, i år bør de få sin velfortjente lønn. For Norge er også et lønnsløft for blant annet lærere og sykepleiere viktig for fremtidig rekruttering. Det er spådd at Norge vil mangle både sykepleiere og lærere i fremtiden, derfor er det viktig at det tas grep i dag for å snu utviklingen.

Rødt støtter de streikende. Vi synes de har rimelige krav når de vil unngå enda et år med reallønnsnedgang. Nå er det nok applaus, på tide med lønnsløft!