I sommer møtte Østlands-Posten Høyre-leder Erna Solberg for en prat om strandsonen.

Bakteppet var at Høyre nylig hadde lansert et forslag der de ba regjeringen utrede et lovforslag som i praksis vil gi kommunene mulighet til å slippe å følge opp tidligere ulovlige byggeprosjekter i strandsonen.

I dag er det slik at kommunene med plan- og bygningsloven i hånd plikter å følge opp ulovlige tiltak, uansett hvor gamle tiltakene er. Dette ønsket Høyre å avvikle.

Overfor ØP nektet Solberg å kalle forslaget et amnestiforslag, men erkjente at hensikten var å gi kommunene muligheten til å selv vurdere:

– Med lokal selvråderett der man lokalt vurderer om man ønsker å gå tilbake i de gamle sakene, uttalte Solberg til ØP.

LES OGSÅ: Raser mot Høyres forslag: – Hårreisende, og ganske typisk for Høyre

Motstand i Larvik

Høyre-forslaget ble dårlig mottatt i Larvik, deriblant av Mari Jetlund i SV:

– Bare i Larvik er det begått en masse ulovligheter, og det har vært tradisjon for å holde hånda over de som har tatt seg til rette, vi skal ikke så mange år tilbake. Dersom arealer har vært ulovlig båndlagt, må vi jo etterstrebe at disse igjen frigis for framtidas generasjoner, mener SV-lederen.

Også Birgitte Gulla Løken i Larvik Høyre uttrykte skepsis til forslaget, og omtalte allemannsretten som en styrke for Norge:

– Jeg mener at det finnes noen temaer der det er riktig å ha et overordnet regelverk, sa Gulla Løken.

– Gledelig

På Stortinget er det imidlertid kun Frp som stiller seg bak Høyres forslag. Dermed vil representantforslaget falle når det skal behandles i Stortinget 15. november:

– Det er gledelig, men jeg regnet med at høyresiden var i mindretall i denne saken og ikke ville få gjennomslag, sier Larvik SVs leder Mari Jetlund fornøyd.

– Det betyr jo at ulovligheter i strandsonen fortsatt må ettergås, og det understreker at et flertall synes det er viktig å opprettholde en god tilsynspraksis i kommunen, legger hun til.

LES OGSÅ: Marie Offenberg (H) mener de har lært av historien: – Skulle gjerne skrudd tiden tilbake

Skuffet

Høyres stortingsrepresentant Ove Trellevik sier til Nettavisen at han er skuffet, og at han mener forslaget ikke ville gitt økt frislipp i strandsonen:

– Det vil gi flere ressurser til undervisning og eldreomsorg, og mindre til advokater og konsulenter, mener stortingsrepresentanten.