Like forutsigbart som sommeren, er striden i strandsonen. Daglig melder media i vårt distrikt om forslag til utbygging, adgang forbudt skilt, fysiske sperrer av forskjellig slag og strid mellom grunneiere og turfolk. Plutselig er det hindringer der folk i alle år har hatt fri ferdsel.

Strandsonen er en begrenset ressurs. Derfor kreves spesielt vern. Allerede i 1965 var strandsonen så nedbygd at Stortinget vedtok forbud mot bygging i et 100 meters belte fra stranda. Intensjonen var klar. Strandsonen skulle bevares for allmennheten. I Vestfold og langs Oslofjorden er nå hele 70% nedbygd, mye er bygd ut etter forbudet fra -65. Det trengs sterkere virkemidler. SV ønsker «strandsonen til folket».

Kampen i strandsonen gjelder ikke bare å ta vare på det som er igjen av friarealer. I Vestfold må folks tilgang til strandsonen økes. Det blir stadig flere fastboende og feriefolk i vårt distrikt. Friområdene er få og til dels små og trange. I fjor foreslo Færder SV sammen med miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken, å øke bevillingene til oppkjøp og innføre et statlig fond for å kjøpe opp strandeiendommer. SV økte bevillingene i sitt forslag til statsbudsjett. Dette ble selvfølgelig nedstemt av høyreregjeringa. Gledelig er det å se at SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski, i år uttrykker dette enda tydeligere. I Aftenposten tidligere i sommer uttalte hun at «om SV får en hånd på rattet etter høstens valg, skal summen til oppkjøp av strandeiendommer økes opp til 60 – 90 millioner kroner årlig.» Vi mener alvor med allmenn tilgang til strandsonen.

Da den rød-grønne regjeringa vant valget i 2005, kjøpte den umiddelbart en strandeiendom i Oslo. Boligen ble skilt ut og solgt, stranda regulert til friareal og lagt ut til offentligheten. Den totale kostnaden for strandlinja ble fem millioner kroner. Denne modellen kan brukes flere steder, ikke minst i vårt distrikt. Kommunene må imidlertid ha romsligere økonomi enn det dagens regjering er villig til å gi dem.

For å få dette til må dagens høyreregjering ut av regjeringskontorene. Privatiseringa må stoppes, strandsonen må tilbake til folket. Det kreves konkret handling. SV er garantisten for mer penger til oppkjøp av strandeiendommer og bedret kommuneøkonomi. Det vil styrke kommunenes mulighet til forvaltning av strandsonen til beste for friluftsliv og rekreasjon. Det er viktig og god folkehelse.