Utdanningsforbundet har utallige ganger uttrykt bekymring for skolens evne til å tiltrekke seg lærere med god nok kompetanse.

Forbundets leder – Steffen Handal – mener den beste måten å løse utfordringen på, er å sette opp læreres lønn mer enn andres. Tilgangen på kvalifiserte lærere skal økes ved å gi lærere et større lønnstillegg enn andre i offentlig sektor og mer enn de ansatte i
frontfagene.

Det hadde virket ærligere hvis streiken ble begrunnet med egne medlemmers ønske om økt lønn, i stedet for å late som om arbeidstakerne var bekymret for at arbeidsgiverne ikke skulle makte sine oppgaver. Det lyder hult og beleilig at skolens ansvar bare kan løses ved å sette opp lærernes lønn. Det må kunne antas at arbeidsgiver ikke var ukjent med slike tanker.

Også tidligere har Utdanningsforbundet måttet konkludere med at streikeresultatet var lite tilfredsstillende. Forbundets tillitsvalgte snakker ned både sine arbeidsgivere og sine medlemmers yrke.

Hvem vil bli lærer når de er så misfornøyde med lønnen? Hvem vil utdanne seg til et yrke som jevnlig må streike for å få fram sitt budskap? Og har organisasjonen kloke ledere, når de år etter år anbefaler streiker, uten å oppnå resultater?