– Det er svært beklagelig at KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, red.anm.) ikke viser vilje til å rikke seg på økonomien, og at politikerne er så tause, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag i en pressemelding tirsdag.

Norsk Lektorlag er en fagforening for universitets- og høyskoleutdannede lektorer og har rundt 8500 lektorer over hele landet som medlemmer. Av disse er om lag 3800 i tariffområdet KS og jobber hovedsakelig på videregående skoler.

Bakgrunnen for streiken

31. mai besluttet lektorlagets sentralstyre å si nei til meklers forslag til løsning i lønnsoppgjøret i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Norsk Lektorlag leverte melding om plassfratredelse til KS og Riksmekler 3. juni, og var dermed i streik i det som kalles KS-området, som er alle fylker og kommuner unntatt Oslo fra 8. juni.

Situasjonen med KS skal være helt fastslått. Norsk Lektorlag forteller at de ble invitert sent til forhandlingsbordet.

– Vi kom dessverre ikke i mål. Vi er sjokkert over at KS tvinner tommeltotter og lar denne streiken hale ut i tid, sier Nyhuus.

LES OGSÅ: Mekling for butikkansatte drar ut i morgentimene

18 medlemmer

Som følge av dette tar de ut 29 medlemmer, 18 medlemmer på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, og ytterligere 11 medlemmer på Ås videregående skole i Viken.

Nyhuus sier hun er svært skuffet over stillheten fra sentrale politikere.

– Regjeringen må komme på banen og foreslå en egen skolepakke om de faktisk ønsker å gjennomføre den politikken de har nedfelt i regjeringsplattformen. Redselen for å blande seg inn er tydeligvis større enn redselen for at barn og unge ikke får den opplæringen de trenger, sier hun.

Fra 26. september er til sammen 89 medlemmer i Norsk Lektorlag tatt ut i streik.

Mentalt forberedt

Rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole, Lin Marie Holvik, forteller at de har vært mentalt forberedt på at skolen ville bli rammet av streik.

– Streik er et helt legitimt virkemiddel i et demokrati. Skal jeg ha tilgang på de aller beste personene i læreryrket, så må de ha en anstendig lønn. Som rektor har jeg full forståelse for at lærerorganisasjonene streiker. Det skal ingen tvile på.

Det andre hun mener er viktig å fokusere på i tiden fremover er tredjeparten som blir rammet, nemlig elevene.

– Vi har vært heldige på Thor Heyerdahl, for medlemmene ble nettopp tatt ut, men når streiker er langvarige så går det veldig hardt ut over elevene. Vår jobb handler om utdanning. Elevene mister læring gjennom at lærerne ikke er her, men også ved at muligheten til å være sosial med andre elever forsvinner i større grad, sier Holvik videre.

Studieforberedende

Elevenes psykiske helse har blitt mye omtalt i mediene, spesielt etter pandemien. Også under streiken er dette et tema.

– Skolen vil være åpen, og det vil fortsatt være aktiviteter og undervisning her selv om 18 ansatte er tatt ut. Jeg har ikke rukket å se på alt enda, men elevene vil få hull i timeplanene sine. Jeg har allerede hatt et møte med leder av elevtjenesten, og bedt hun prioritere at alle rådgivere og miljøfagarbeidere, som ikke er pedagogisk personal, om å være ekstra obs på elevenes psykiske helse oppi dette, sier Holvik og legger til:

– Vi må legge til rette for det sosiale. Ingen elever skal behøve å sitte hjemme alene selv om det er streik, men de vil ikke motta undervisning i de fagene hvor lærerne er i streik.

Ut fra informasjonen Holvik sitter på nå, ser det ut som studieforberedende på Thor Heyerdahl er hardest rammet.

– Bra at vi også streiker

Cordula Dietrich Haug er lærer på Thor Heyerdahl og tillitsvalgt i Norsk Lektorlag. Når ØP ringer er hun på klassetur i Tyskland og kan fortelle at hun foreløpig ikke er tatt ut i streik selv.

– Jeg synes det er bra at vi også er en del av streiken. Thor Heyerdahl blir tatt ut nå, altså ganske sent. Vi mener det er viktig å beholde kvalifiserte lærer og lektorer. Det styrker kvaliteten på undervisningen og er til elevenes beste. Det er viktig at lønnsutviklingen for lektorene og lærere er slik at de ikke søker seg til andre yrker.

På spørsmål om hvordan hun tror dette vil påvirke skolens daglige drift trekker hun fram elevene.

– Jeg går ut ifra at elevene støtter streiken. De vil også ha kvalifiserte lærere for å få en god utdanning. Men når det kommer til psykisk helse så er det noe annet. Blir en streik langvarig, så vil det ha negative konsekvenser for elevene. Det vil alltid være noen grupper som kanskje lider mer enn andre.

Oversikt over Norsk Lektorlags tidligere streikeuttak

  • Norsk Lektorlag stemte nei til meklingsløsningen i mai og varslet streik 8. juni.
  • Norsk Lektorlag startet streikeuttak 15. august med 10 medlemmer ved Bergen Katedralskole i Vestland.
  • 17. august gikk 20 medlemmer ved Ås videregående skole i Viken i streik.
  • 31. august gikk 13 medlemmer ved Byåsen videregående skole i Trøndelag i streik.
  • 12. september gikk 12 medlemmer på Frederik II videregående skole i Fredrikstad i streik.
  • I tillegg to medlemmer til på Ås videregående, og tre medlemmer til ved Bergen Katedralskole.

Kilde: Norsk Lektorlag