At det brukes mye strøm i Norge, bør det ikke være uenighet om. Det er mange grunner for det. Men det betyr ikke at alle sløser med strømmen, eller at alle har innsparingsmuligheter. Mange har pint forbruket langt ned og har begrenset handlefrihet. Men i borettslag, næringsliv og offentlig sektor er det opp gjennom årene brukt store mengder billig strøm fordi det ikke var alternativ energi lett tilgjengelig. Sjøvarme, jordvarme, fjernvarme, osv. er bare i liten grad brukt, bl.a. fordi offentlige bestemmelser satte strømprisen som pristak for fjernvarme. Vindkraften i Norge har også hatt en trang fødsel. Det ble derfor i all hovedsak satset på vannkraft som varmeforsyning, og det har gjort vår samlede energiforsyning sårbar og lite robust ved lite nedbør. Med lav strømpris var det økonomisk umulig å bygge ut vannbårne varmesystemer.

Fauskanger har helt rett i at våre politikere har et stort ansvar for situasjonen. Men det var få av oss som forhåndsvarslet at vil ville få et år med lite vind, tørrår, nedstengning av atomkraftverk og krig i Europa samtidig. Kunne politikerne vedtatt dette annerledes, hadde de sikkert gjort det for lengst. Det er absolutt behov for bedre styringssignaler og vedtak fra politikerne for å skape en mer robust energiforsyning. Slikt vil neppe slå ut raskt, men en gang må vi begynne.

Dette temaet diskuteres for øvrig i Larvik Senior Høyres møte onsdag 7. september kl. 12.00 i Larvik Turns lokaler på Lovisenlund, der konsernsjefen i Lede AS innleder: «Kraftkrisen – hva gjør vi med den?»