I bakspeilet kan vi se at strømprisen i Norge har vært for lav gjennom veldig mange år. Det har gitt en rekke uønskede effekter:

• Strømprisen har ikke stimulert til strømsparing, vi er blitt et folk av strømsløsere.

• Strømprisen har ikke stimulert til utvikling av alternative varmeforsyningssystemer.

• Nettariffene har stimulert til bruk av «tilfeldig kraft» til oppvarming av bolig og industri.

• Vi har unnlatt å bygge overføringsmulighet mellom de fem norske prisområder.

• Strømprisen er satt som tak for hva fjernvarme kan koste, derfor eksporteres biomateriale og søppel til forbrenning i fjernvarmeverk og industri i andre land.

Vi må endre holdning og handling! Vi må snarest nytte andre energiformer til varmeproduksjon. Det må bygges mer kraftproduksjonskapasitet, til lands og/eller til havs. Krever samfunnet elektrifisering av sokkelen, bør oljeselskapene hente strømmen til havs, med fastlandet som batteri.

Det vil ikke alltid regne nok i hele landet til at vi kan beholde vår energipolitikk og vår atferd som til nå. Vannkraften er begrenset og avhengig av store mengder nedbør i prisområdene. Nye regulatoriske grep for magasinene er nødvendig, men forbindelsene til større prisområder er også nødvendig. Vi kan ikke bygge fremtidens forsyning på europeisk kraft, hvis vi ikke utnytter våre nasjonale ressurser godt nok.

Trolig har vi allerede store endringer i klimaet over store deler av verden. I så fall er krisen total.