Debatten om strømpriser fortsetter, og framstår i dag ennå mer uoversiktlig enn noen gang.

Jeg er mye enig i Svein Myhre Andersens innlegg i ØP, men kan tenke meg et ennå enklere alternativ Det er stor enighet om at alle vannfall i Norge er nasjonal eiendom, og verdier som skal komme alle innbyggere i landet til gode. Dette bør ikke være til hinder for at all norsk vannkraft kan selges ut i det frie market med den hensikt å hente inn størst mulige inntekter til landet og staten, slik vi gjør med oljeverdiene våre.

Inntektene kan da fordeles tilbake til alle forbrukere likt fordelt over hele landet gjennom en årlig strømpris ( kraft og nett) fastsatt av staten. Dette for å sikre en forutsigbarhet uavhengig av produksjonskostnad for strøm eller driftskost for nett.

Med det demokratiske system vi har her i Norge, vil det ikke være noen fare for at staten skal " sko seg " på kraftintektene. På samme måte som vi administrer vår vellykkede forvaltning av oljeinntektene, kan vi forvalte alle våre eksisterende og nasjonale naturresurser.

Andre nasjoner bør ikke blande seg i disposisjoner av våre naturresurser.