Er det noen som husker tiden før vannmagasiner, produksjon og distribusjon av strøm ble overlatt til markedet på 1990-tallet? Nå er det maksimal profitt som styrer.

I studiet mitt hadde jeg bl.a. Vassbygging som fag. Der var målet å disponere magasinene slik at vi alle, husholdninger og industri, i hele landet var sikret rimelig strøm hele året. Synes jeg husker det fungerte rimelig bra?

Markedsliberalismen er neppe noen naturlov?

Jeg har lurt på om Markedets Usynlige Hånd har tatt seg fri i høst? Den skulle jo sørge for at alt ble til det beste for oss alle? - inkludert strømprisene?

Har noen forresten tenkt tanken på å bringe strømproduksjon og -forsyning tilbake under demokratisk/politisk kontroll? - på linje med andre samfunnskritiske funksjoner som vannforsyning, avløp og renovasjon, vei og samferdsel?

Vannforsyning og avløp leveres til selvkost/"non profit" jfr. Lov om vann- og kloakavgifter. Det var vel også prinsippet for strømforsyning før markedet overtok.

Da burde det også være mulig å ta et skritt tilbake, til løsninger som fungerte bedre - for oss alle?

Hvis ikke noen har greid å "klemme så mye kaviar ut av tuben at det er umulig å få den inn igjen", da?