Østlands-Posten er en del av Amedia-stiftelsen som ble kjøpt av Sparebankstiftelsen i 2016. Stiftelsen eier til sammen hele 80 aviser, med en totalomsetning på ca. 3,7 milliarder kroner i året.

Tallenes tale er rimelig klare, og vitner om en tiltakende konsentrering av mediemakt. Avisenes hovedformål synes ikke lenger først og fremst å være objektiv og nøktern nyhetsformidling – men å skape solide overskudd for sine eiere, aksjonærer og ledelse. Dette er selvsagt helt legalt og aktverdig, men kan denne utviklingen også ha noen uheldige konsekvenser?

I Østlands-Postens etiske retningslinjer kan vi lese at avisen «skal styrke og verne den enkelte redaksjons frihet og integritet, meningsmangfoldet og de publisistiske verdiene uttrykt i Redaktørplakaten og Vær-varsom-plakaten».

Men spørsmålet er om dette «meningsmangfoldet» er blitt bredere – eller smalere – i ØP de siste årene, under nettopp Amedia og senere Sparebankstiftelsens roller på eiersiden?

For: Enten det nå er snakk om kulturelle eller politiske saker, vil den observante leser ane en ikke uttalt, men like fullt en grunnleggende, strukturell sosialisme som i overveiende grad preger avisens prioriteringer. En opplevelse, som mange lesere nok vil gjenkjenne, er at journalister og redaktører i mindre grad presenterer eksplisitte saker, holdninger og synspunkter man eksempelvis finner i Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre.

Denne tendensen, eller nettopp denne strukturelle sosialismen, farger den gjennomgående journalistikken og prioriteringene, meget mulig uten at skribentene er bevisst på det.

Men kanskje er det ikke så overraskende; Medieundersøkelsen for 2020, der journalister og redaktører blir spurt hvilket parti de vil stemme på, viser at hele 77 % av journalistene stemmer «sosialistisk», mens kun 23 % stemmer på SP, FrP og Høyre.

Vil Østlandsposten gjøre analysen til skamme? Dekningen av stortingsvalget 2021 vil i så fall vært en god anledning.