Er du student? Da bør du utforske Legathåndboken. Jeg var en av de heldige som nylig mottok økonomisk støtte fra Kjøpmann Bertel O. Steens legat, som deler ut midler til unge personer fra Larviks-distriktet som tar høyere utdanning innenfor tekniske, økonomiske eller juridiske fag.

Et legat gir muligheter til å bruke mer tid på studier istedenfor å jobbe, og er spesielt nyttig der hvor det er dyrt å studere, både bosteds- og skolepengemessig. Legater som deles ut til studenter har som regel til hensikt å fremme muligheter for utdanning innen et spesifikt område. Legatene er ofte opprettet av personer som har ønsket å tilgodese diverse samfunnsgrupper. Hvert år kan du søke på over 1500 legater og stipender. Stønaden du får påvirker ikke støtten fra Lånekassen, og er for det meste skattefrie.

Jeg studerer BSc in Economics and Business Administration (HA Almen Erhvervsøkonomi) ved Copenhagen Business School (CBS), som består av økonomi-administrative fag. CBS er en av Danmarks 8 universiteter, og har over 21.000 studenter og rundt 1500 medarbeidere. Skolen er en høyt rangert handelshøyskole i Nord-Europa, og en av få skoler i verden som har «triple-crown» akkreditering.

Utdannelsen min består hovedsakelig av fag som gir meg kompetanse innenfor finans, ledelse av organisasjoner, markedsføring og regnskap. Jeg er en samfunnsengasjert person, og ønsker å bruke min utdannelse til å utvikle og styrke områder som bidrar til samfunnsutviklingen på en positiv og bærekraftig måte.

Jeg takker Kjøpmann Bertel O. Steens Legat for tildelingen. Kronekursen er lav, og det er ganske dyrt å bo og studere i København, så tildelingen fra styret i legatet er et kjærkomment utdannelsesbidrag!