De fleste studentene jobber ved siden av studiene, men de aller fleste studentene har nå mistet denne jobben. Mange, kanskje de fleste, studiene har lukket undervisning og samlinger. Resultatet blir et lengre studie og en umulig økonomisk situasjon som sender studentene hjem til gutte- og pikerommene med avbrutte studier.

Regjeringen svarer opp med å la alle studenter få utbetalt stipendet for resten av vårsemesteret. For april, mai og juni utgjør dette 27.550 kroner. Alt på en gang.

Man vil også åpne for søknader om et tilleggslån på inntil 26.000 kroner for alle studenter som har mistet inntekter, men et lån er fortsatt et lån som skal tilbakebetales.

Det er ikke lett å forstå at dette er riktige grep for å sikre at vi ikke mister nødvendig kompetanse når vi skal bygge landet igjen. Hverken å bare gi stipend tidligere eller å øke lånetrykket.

MDG vil at studenter med fast deltid permitteres, på lik linje med andre arbeidstagere som betaler sin skatt og med samme rettigheter. Et alternativ er å gi alle stipend - og ikke lån.