(Tønsbergs Blad)

– Regjeringen har lenge sagt at den ønsker å bygge flere studentboliger, og nå øker vi satsingen, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen i Frp.

Vestfold-representanter for de fire regjeringspartiene kunne denne helgen overbringe nyheten om satsingen, og de håper dette vil trekke flere studenter til distriktet.

– Det er viktig for utviklingen av Vestfold som studiested. Det er helt avgjørende å legge godt til rette for gode studieforhold, som det å kunne ha et godt botilbud under studietiden. Når vi vet hvor stor konkurransen om fremtidens kompetanse kommer til å bli, er dette gledelig for Vestfold, sier Lene Westgaard-Halle (H).

– Og vi håper byggingen skal generere mer aktivitet og arbeidsplasser, sier Morten Stordalen.

LES OGSÅ: Bygger 2000 nye studentboliger

Økt satsing

Det har vært en økning i satsingen på å bygge studentboliger i landet de siste årene.

Totalt er det i år tildelt midler til bygging av 2500 nye boliger for studenter. Det er en økning fra 2015 – da ble det bygget 2000 nye boliger i Norge.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) har tidligere krevd at det bygges 3.000 nye studentboliger i året.

– Det er viktig å ha studentboliger, og vi har i mange år strevd med å bygge nok. Nå har vi klart å få til en satsing, sier Stordalen.

– Hva vil dette bety for studentene?

– Det betyr rimeligere botilbud. Vi vet at hybelprisene på det private markedet er presset. Men dette gjør at studenter kan slippe å jobbe ekstra for å ha råd til å bo, slik at det ikke går utover studiene. Vi ønsker å legge til rette for at de kun trenger å være studenter, sier Stordalen.

LES OGSÅ: – Jeg er student og har ikke verdens beste råd

– Vi leverer

De fire politikerne er fornøyde med satsingen.

– Vi er glad for at vi i budsjettenigheten på Stortinget ble enige om å prioritere bygging av flere studentboliger. Jeg vet at det også i Vestfold er behov for flere boliger, sier Dorthe Kyvik Bårnes (KrF).

– Dette viser at samarbeidet mellom våre fire partier leverer, sier Carl Erik Grimstad (V).

Totalt får Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge midler til 280 nye boliger. Campus Bø får 120, mens Campus Vestfold altså får 160.