Ja, det kan bli en realitet om Sosialistisk Venstreparti får flertall for sitt lovforslag i Stortinget om at fartsbøter skal regnes ut i fra 1,5 ganger din månedslønn.

Medianlønna i Norge var i 2020 på omlag 44.150 kroner i måneden. Ved å kjøre i 80 km i timen på en motorvei som tilfeldigvis har miljøfartsgrense på 60 km i timen, kan man med SV sin politikk risikere en bot på 1,5 ganger din brutto månedslønn, det vil si 66.225,- kroner i forenklet forelegg fra Politiet. Fremskrittspartiet mener at for en gjennomsnitts nordmann er dette er skrekkelig høyt beløp.

Det kan jo også bli et høyere beløp litt avhengig av hva SV mener med lønn eller samlede inntekter. I inntekt regnes jo aksjeutbytter, renteinntekter, barnetrygd med mer. Da kan en liten fartsoverskridelse bli enda mer kostbar og en eventuell bufferkonto som du måtte ha fort bli alt for liten for å kunne betale et forenklet forelegg.

I dag er takstene for fartsbøter heldigvis like store, uavhengig av hvor mye eller lite inntekt du har. Kjører du i 80 kilometer i timen i en 60-sone, får du 6000 kroner i bot. SV vil altså øke dette med mer enn 10 ganger for gjennomsnittsnordmannen!

I Norge har vi hatt en lang tradisjon for at det skal være en viss sammenheng mellom forbrytelse og straff. Vestfold og Telemark Fremskrittsparti stiller derfor et stort spørsmål om "rettferdighetspartiet" SV nå har sporet helt av når de foreslår gigantbøter for forseelser i trafikken.