Jan Kjøndal utfordrer meg i Østlands-Posten om jeg som Arbeiderpartipolitiker vil løfte fram de som ingen stemme har. Det kan jeg love både Kjøndal og andre – det vil være en av mine aller viktigste oppgaver om jeg er så heldig å få representere Arbeiderpartiet og Vestfold på Stortinget i kommende periode.

Kjøndal nevner selv hedersord som «Frihet, likhet, brorskap, rettferdighet og solidaritet» som viktige ord i norsk etterkrigshistorie – og jeg tillater meg å hekte disse ordene på politikere som Gerhardsen, Bratteli og Nordli og deres bygging av velferdsstatens grunnmur. Det sikkerhetsnettet vi har i Norge i dag, kan vi takke bevisste politikere som prioriterte dem som sitter nederst ved bordet.

Mange tar det samfunnet vi har brukt tiår på å bygge opp for gitt. Dessverre kan vi ikke det. Ulikheten i Norge øker, og sjelden har uttrykket «det er bedre å være rik og frisk, enn fattig og syk» passet bedre enn den politikken som har vært styrende de siste årene. De rikeste har fått milliarder i skattelette, mens det har blitt kuttet i brillestøtte til barn, kuttet i fysioterapi til brannskadde og kreftsyke og folk har blitt kastet ut av arbeidsavklaringspenger og inn i fattigdom.

Disse usosiale kuttene er det på tide vi reverserer. Og så skal vi selvfølgelig gjøre mye mer. Dersom jeg får tillit til å være en av Vestfolds representanter på Stortinget, skal jeg jobbe knallhardt for at vi skal gi flere muligheten til å jobbe, stoppe den økende todelingen av helsevesenet, sørge for en rettferdig klimapolitikk, at pensjonistene får mer å leve av, og at arbeidslivet blir tryggere og mer seriøst. De som ikke kan være i jobb, skal også leve verdige liv. For å nevne noe.

Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi må løfte de som trenger det mest, og finne løsninger som bidrar til å skape et trygt, raust og inkluderende samfunn for alle. Også for de som ingen stemme har. Denne ryggmargsrefleksen mener jeg gjenfinnes i hele det gode programmet Arbeiderpartiet vil jobbe for å gjennomføre i neste stortingsperiode – og ikke minst godt forankret i mine verdier.