Jeg føler ikke at jeg har fått svar, kun bebreidelser for manglende empati og for dårlig skjult diskriminerende holdning, samt Knutsens redegjørelse for sitt politiske ståsted.

Tenk dere et skipsforlis, og du er skipper om bord i en livbåt som nå er full og vel så det. Folk ligger i vannet og roper om hjelp. Skal du ta om bord flere med fare for å synke med alle om bord? La det være mitt bilde på bærekraft når det gjelder innvandring. Jeg snakker ikke om alle som tilpasser seg og bidrar i landet vårt. De er jo ikke problemet. Jeg snakker om alle de som er problemet, som ikke vil tilpasse seg og akseptere vår kultur og levemåte, som danner utenforskap, som ikke vil integreres. Nå er det vi som i altfor stor grad tilpasser oss, og da er det spesielt muslimer det dreier seg om. Skal vi la Islam ødelegge landet vårt slik de langt på vei har klart det i Sverige? Skal vi akseptere islams flerkoneri fordi det er religiøse inngåtte ekteskap slik statsråd Melby sier. Skal vi akseptere barneekteskap, kjønnslemlesting, sosial kontroll og tvangsekteskap? Sharialover?

Vi rydder ikke opp i problemene. Myndigheter og mediene skjuler dem. Vi gir etter på område etter område. Den mest vanlige dåps- og konfirmasjonsgave i Norge er et halssmykke med kors som det nå er forbud mot å bruke for programledere i TV, men hijab er OK? Kriminalstatistikken er også talende, dessverre.

Det handlet i utgangspunktet om 35 foreldreløse barn fra Morialeieren. Det er slett ikke vanskelig å synes synd på dem, og det blir sikkert mange flere når søknadene om familiegjenforening kommer, og det gjør det bombesikkert. Men hovedspørsmålet mitt var hvordan vi skal stoppe menneskesmuglernes forferdelige virksomhet. Skal vi fortsatt la drukning og nød i Middelhavet være daglig kost? Eller bør vi gi signal om at båtveien ikke fører fram til Europa. Det ville vi kunne gjøre ved å stoppe mottak fra for eksempel Levsos. Grusomt, ja vel, men skal vi la grusomhetene akselerere?

Vi må tørre å tenke på oss selv, tørre å prioritere våre egne innbyggere, tørre å løse våre egne problemer. Hvis ikke blir vi snart ikke i stand til å hjelpe noen. Brunbeising av meg og folk som mener noe annet enn dere fører ikke til annet enn splid. Jeg tror innvandring kan ødelegge svært mye hvis den ikke er bærekraftig. Vi må dessverre også tenke økonomi, og kanalisere ressursene dit den kommer til nytte for flest mulig.- mener jeg.