Svarstad

DEL

Kl. 09.00 Lardal musikkorps spiller ved omsorgsboligene på Steinsholt.

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Svarstad kirke.

Kl. 10.45 Bekransning av minnestøtte. Tale v/ Malin Edland.

Barnetoget

Kl. 11.00 Barnetog.

Kl. 11.00 Kioskene åpner.

Kl. 11.45 Leker for barna og loddsalg starter.

Kl. 12.00 Velkommen og informasjon fra scenen.

Kl. 12.10 Lardal musikkorps spiller.

Kl. 12.30 Underholdning v/ Lardal Kantori.

Kl. 13.00 Tale for dagen v/ ordfører Rune Høiseth.

Kl. 13.30 Underholdning v/ Lardal kulturskole.

Kl. 13.45 Lardal skolekorps spiller.

Kl. 15.00 Dagen avsluttes.

Artikkeltags