Starter arbeidet med ny sentrumspark – kan bli Svarstads nye miljøgate

Plassen utenfor Lardal ungdomsskole har lenge bestått av en stor asfaltplass og kun ett grøntområde. Nå setter kommunen i gang en oppgradering av uteområdet.