En «Ypsilon» til Stavern?

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

En spektakulær gangbro mellom Agnes og Risøya kan bli en attraksjon, og ikke bare binde området sammen,

Det mener Lars Solheim som får støtte av Jan Reime Kristiansen i Stavern.

Tidligere plansjef i Larvik kommune, Lars Solheim, syslet allerede i 2006 med planer om en gangbro mellom Agnesodden og Risøya. Nå bifalles ideen av Jan Reime Kristiansen som i forbindelse med rullering av kommunedelplan for Stavern har hentet fram planene igjen.

Solheim fikk laget perspektivskisser for å vise hvilke muligheter som ligger i en gangbro.

– Tanken var at broen skulle treffe Risøya der den opprinnelige Risøyakanalen var, sier Solheim og blåser liv i flere gamle planer.

Må åpne Risøyakanalen

– Vårt moment den gangen var å opprette en attraktiv akse mellom Agnes og Risøya.

Får man åpnet Risøyakanalen vil også vannkvaliteten i Børrestadbukta bedres, mener Solheim. Ideen har blitt enda mer spennende med tiden.

– Den må løftes fram i en plan. Det er viktig å se sammenhengen. Med en bro vil Agnes bli mer integrert med resten av Stavern, mener Solheim og trekker en sammenligning med signaturbyggverket bybroen Ypsilon i Drammen.

– Broen binder de to bydelene sammen på spektakulært vis. Ypsilon er et fantastisk syn, sier Solheim.

Må kvalitet til

– Ønsker samfunnet en fortetting av Agnes, Risøya og Stavern sentrum, er en bro etter min mening helt nødvendig, sier Jan Reime Kristiansen.

Han mener det må arrangeres en arkitektkonkurranse for å til en kvalitetsløsning.

– Ønsker man at området skal utvikles til noe eget, tror jeg det er en god idé med et signaturbyggverk. Her nytter det ikke å bare sette opp prefabrikkerte elementer. Men det er viktig å se alle områdene under ett i et langt tidsperspektiv, mener Reime Kristiansen.

Ville forsterke kyststien

Administrerende direktør i Sjøparken, Espen Eliassen, er imidlertid litt mer skeptisk:

– Det ser veldig positivt ut med hensyn til kyststikonseptet. Jeg ser positivt på konseptet, det er en god idé, men jeg er skeptisk til en spektakulær «Ypsilonbro», sier Eliassen.

Eliassen mener en gangbro heller bør være en forsterkning av kyststikonseptet, og ha nærhet til naturen.

– Jeg synes det er viktig å ta med visjoner om en sammenhengende kyststi fra Nevlunghavn til Gonlandet. En gangbro vil binde sammen Larvik og Stavern og vil være et fortrinn. Vi må ikke slutte å drømme, men jeg er også skeptisk til kostnadene ved et slikt byggverk, og til vedlikeholdskostnadene.

Hvem vil investere i en slik bro? spør Eliassen.

– Dessuten er vi som utbyggere pålagt å bygge en gang- og sykkelvei mot Stavern, så de interessene er allerede ivaretatt, sier Eliassen.

Artikkeltags