Fortsatt uenigheter om Kaken

lagt ut for ettersyn: Arealplanlegger i Larvik kommune, Ingunn Baarnes (t.h.) viste i går fram reguleringsplanen for området ved Kaken og Skråvika. Til venstre står barnetalsperson Marianne Brekka. foto: Silje Løvstad thjømøe

lagt ut for ettersyn: Arealplanlegger i Larvik kommune, Ingunn Baarnes (t.h.) viste i går fram reguleringsplanen for området ved Kaken og Skråvika. Til venstre står barnetalsperson Marianne Brekka. foto: Silje Løvstad thjømøe Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

De borgerlige partiene i planutvalget ønsket å stoppe reguleringsplanen for Kaken/Skråvika.

Det ble diskutert heftig på planutvalgets møte i går da reguleringsplanen for Kaken og Skråvika kom opp.

I kommunedelplanen for Stavern 2006 ble det vedtatt å bygge to NFF (Norges Fotballforbund) godkjente fotballbaner, samt nødvendig infrastruktur på Kaken ved Stavernhallen. Åtte år senere, er fremdeles ikke saken avklart.

I går var derimot førstegangsbehandlingen av en endret reguleringsplanen oppe i planutvalget. Planen legger opp til utvidelse av Stavernhallen, større parkeringsareal samt tiltak i friluftsområdene i Skråvika med tilliggende områder.

Stag ønsker å utvide

Skråvika er reguleringsformålet bevaring av kystnatur, mens for området ved Soldathjemmet tog Minnehallen er formålet fredning.

Idrettsforeningen Stag ønsker på sin side å utvide hallen da kapasiteten på deres treningsanlegg allerede er sprengt. Tidligere var det plan om å bygge en fotballbane nummer to, men denne er nå tatt ut.

I går gikk diskusjonen på hvor mye aktivitet det er på området etter skoletid og at den nye Stavern-skolen ikke ville ligge i umiddelbar nærhet til Kaken, og vil derfor ikke være aktuell som idrettshall for skoleelvene.

For langt unna skole

Rådmannen hadde innstilt forslag om at reguleringsplanen skulle bli lagt ut til offentlig ettersyn. Men Rolf Kristian Gjerstad (H) tok til orde for at forslaget ikke skulle bli vedtatt.

– Når vi har fått et vedtak om etablering av skole på Brunla, så er det for langt unna Kaken til at elevene der vil kunne bruke Stavernhallen i løpet av skoledagen. Jeg synes det er pussig å sette i gang en reguleringsprosess der ute, når det ikke er tatt med i budsjettet, sa han under gårsdagens møte, og fikk støtte fra Per Manvik (FrP).

– Vi må se på lokaliseringen av skolen. FrP vil stemme imot rådmannens forslag fordi hallen kanskje ikke vil bli brukt nok i forbindelse med skolen.

Enigheter om bruk

Tom Kristensen (SV) var derimot uenig, og mente Stags behov for hall er viktig.

– Stavernhallen ligger der den ligger uansett, og dette er en sak som har gått såpass lenge, at jeg forstår ikke hvorfor den ikke skal ut på førstegangsbehandling, sa han.

Til det svarte Gjerstad at han unner barn og unge fine fasiliteter til sine fritidsaktiviteter, men at han er redd for at planen aldri vil bli realisert, fordi den ikke er med i strategidokumentet for området. Manvik fulgte opp:

– Ved å si ja til dette, legger vi et premiss om at dette er realiserbart. Men vi som sitter her vet at det er et annet sted denne hallen bør ligge, og det er ved skolen.

Turid Løsnæs (Ap) mente de borgerlige partiene var sent ute, samt at hun var overrasket over reaksjonen deres. Barnetalsperson Marianne Brekka sa seg enig i dette, og gjorde også planutvalget oppmerksom på at ved ikke å vedta planen, står man i fare for å miste det økonomiske samarbeidet med Politihøgskolen.

Artikkeltags