Dette bildet viser en fisk som de siste ti-årene har blitt temmelig sjelden langs larvikskysten. På 50-tallet, og tidligere, derimot ble det tatt store fangster av makrellstørje også her hos oss, men overfiske tok knekken på bestanden.

Innsenderen av bildet er Ulf Høyer-Jonassen og det var hans sønn Simen Høyer-Jonassen som fant størja sør på Svenner onsdag kveld. Den må tydeligvis ha ligget i sjøen en stund, for makrellstørja var temmelig råtten og bar tydelig preg av å være spist på av andre fisker og fugl.

Ulf og Simen kan for øvrig fortelle at makrellstørja var 220 centimeter lang og det betyr at den må ha veid 200–250 kilo i frisk tilstand. Det er ikke småtterier for en fisk som kan svømme opp i nesten 70 kilometer i timen.

Les også: Fikk sjelden kjempefisk til ferskvaredisken

Største tunfiskarten

Fisken er den største tunfiskarten, og ifølge flere nettsteder kan fisken oppnå en vekt på nærmere 400 kilo. Ifølge Wikipedia skal det imidlertid være tatt en fisk av arten på hele 679 kilo, utenfor Nova Scotia utenfor Canada i 1979.

Hardt fiske har ført til at bestandene av arten har vært overbeskattet. Makrellstørja gyter ikke i norske farvann, men er fisket i farvannene utenfor Vestlandet i alle år.

Makrellstørjen er en veldig god og svært ettertraktet matfisk og har stor økonomisk betydning i sine viktigste utbredelsesområder. 

Etter at fisket etter makrellstørje har vært stanset i flere år, ble det, ifølge Havforskningsinstituttet, innført forsøksfiske med kvotebegrensninger fra 2014.