Onsdag kan kommunestyret fullføre Stags lenge ønskede plan om å samle klubben. Allerede før året er omme kan en kunstgressbane på Kaken være en realitet.

I dag er Stags tre idrettsgrupper, fotball, håndball og turn, spredt utover Stavern. Men selv om kommunestyret onsdag kan gi de nødvendige klarsignaler for å samle klubben til ett sted, nemlig Kaken, er tanken av gammel dato.

– Vi begynte vel jobben med dette for 30 år siden, forteller hovedforeningens leder Gunnar Engebretsen.

Det var da fotballgruppa var voksende, og behovet for utvidet tumleplass meldte seg. Noen år etterpå var Kaken-anlegget et faktum.

– For 10 år siden prøvde vi så å få utvidet med en ekstra bane ved hovedbanen. Da dette ikke lot seg gjøre, bestemte vi oss for å se på en løsning i forbindelse med arealplanen, forklarer han.

I 2006 vedtok så hovedstyret å samle hele sportsklubben på Kaken. I dag utgjør dette vel 1.100 medlemmer. 1.000 av dem under 19 år.

– Vi er med det desidert størst på barn og unge i kommunen, forteller Lars Gunnar Risa.

Han er leder av turngruppa, som alene utgjør 600 medlemmer. Og som i sommer måtte bygge ut på Holmejordet på grunn av sprengt kapasitet. Grophallen de benytter i dag har de leieavtale med frem til 2014. Da håper han hele det nye anlegget kan stå ferdig.

– I løpet av året kan den første av to planlagte kunstgressbaner stå ferdig. I løpet av 2012 håper vi et klubbhus med garderober er klart, mens den siste fasen i prosjektet, utvidelse av hallen, er beregnet til å stå klart to år deretter, forteller de to, og ser med optimisme frem til onsdagens politiker- vedtak. Stemningen i OK-komiteen for snaue to uker siden gir dem grunn til det.

– Vi har jo fått bifall fra alle som har satt seg inn i dette, og jeg føler det er flertall blant politikerne. Dette anlegget vil tross alt ha samfunnsnytte for hele kommunen, argumenter Engebretsen, og trekker blant annet frem nærmeste nabo.

– 300 treningsvillige politimenn og -kvinner vil kunne bli gitt et unikt tilbud i et flott, komprimert og fremtidsrettet anlegg med flotte turstier i nærheten, mener han.

Risa håper nå politikerne ved denne korsveien klarer å samle seg om et felles vedtak.

– Det ville betydd mye for klubben om partiene nå fant én og samme løsning, og at de klarer å enes om det de i grunn er enige om. Det har jeg også tro på at vil skje denne gangen, avslutter turngruppas leder.