Gjenreising av Den optiske Telegraf - Kaptein Ohlsens Modell - ble feiret på Signalen med salutt fra Fredriksvern Verft, fanfare ved heising av vimpel og eget musikkstykke fremført av Stavern Agnes Musikkorps for anledningen, med representanter fra både Larvik kommune, Norsk Telemuseum og Risør museum til stede.

Tidsmessige uniformer til aktørene under seremonien og etterfølgende lunsj i Smia, Fredriksvern Verft, satte et fargerikt preg på feiringen av 200 års jubileet for Kaptein Ohlsens prøver med Den optiske Telegraf i Fredriksvern i 1808.

Det var i 1996 Norsk Telemuseum ga Den optiske Telegraf til Signalens Venner i Stavern. De første prøvene med optisk telegraf i Norge ble utført i 1808. Systemet ble bygget ut og fungerte som militært varslingssystem og samband langs kysten fra Trondheim til Hvaler fram til freden i 1814.

Ohlsens optiske Telegraf ble en revolusjonerende forbedring av de gamle vardene og flaggsignalene som skulle brukes når ufred truet landet. Telegrafen viste seg å være et meget effektivt varslingssystem for trafikken langs kysten. Varslingen gjaldt både vanlig trafikk og fiendtlige skip.

Systemet besto av ca. 270 stasjoner fordelt på tre linjer. I 1809 ble Den Nordenfjellske, Den Bergenhusiske og Den Østenfjellske satt i stand, hvor en del var hovedstasjoner med reléstasjoner imellom. Stasjonen på Signalen i Fredriksvern var en hovedstasjon, mens de to nærmeste, Rauholmen (Midtholmen) i Viksfjord og Andvik Varde, hadde status som repeterstajoner. Betjening var skipper eller styrmann som signalbestyrer på hovedstasjon, los på reléstasjon med hjelpemenn fra Kystvernet (datidens heimevern).

Signalsystemet som avløste de tidligere flaggsystemer, hadde utgangspunkt i tallkoder, i det hver klaff representerte ett tall. Ved å summere tallene kunne en ut fra Signalboken finne informasjonen som ble formidlet. På hovedstasjonen observerte en situasjonen, valgte fra Signalboken det signal som passet best og sendte tallkoden til reléstasjonen.

Meldingen på Signalen i dag, er no 29: «Fienden har jaget og taget et af vore Krigsfartøyer».

Signalens Venner ble stiftet i 1995 og har som formål å ivareta alle interesser og gjøremål knyttet til Signalen på vegne av Venner av Gamle Stavern, Stavern Vel, Fredriksvern Verfts Venner og Stavern Rotary Klubb. Den optiske Telegraf har ikke vært montert på Signalen de siste årene. Årlig slitasje fra 1996 medførte at rigg og mast måtte skiftes ut. Det er derfor med glede Signalens Venner har kunnet gjenreise den 12 år etter at den ble mottatt av Signalens Venner fra Norsk Telemuseum.