Gå til sidens hovedinnhold

Sykepleierkraft i front

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Denne datoen er den internasjonale sykepleierdagen fordi det var Florence Nightingales fødselsdag, og i år er det hele 200 år siden hun ble født.

International Council of Nurses (ICN) sitt tema for årets internasjonale sykepleierdag er: Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World to Health. ICN vil sette søkelys på verdien av sykepleiere for verdens befolkning.

ICN mener helse er en menneskerettighet, og står i frontlinjen når det gjelder å kjempe for tilgang til helsetjenester, og sykepleiere er nøkkelen til å kunne levere disse tjenestene.

Sykepleiere, spesialsykepleiere og sykepleieledere har viktig kunnskap om hvordan helsevesenets systemer fungerer og ikke minst om de helsemessige utfordringene lokalt. Dette er kunnskap som er viktig for nytenkning og utvikling av helsetjenester verden over, og av stor betydning for å nå ut med et helsetilbud til de som trenger det mest.

Som sykepleiere er vi trent i å gi omsorg, pleie og behandling i komplekse situasjoner. Som profesjonsutøvere er vi derfor en viktig bidragsyter når de store helsespørsmålene settes på dagsorden, fordi sykepleiernes kunnskap er svært viktig gjennom hele livet vårt.

Vi var klare for en storstilt feiring av alle sykepleiere og jordmødre over hele verden denne dagen, også fordi WHO har utnevnt året 2020 til sykepleierne og jordmødrenes år.

Generaldirektør Tedros sa på møtet 4. oktober 2019, der han annonserte at 2020 er sykepleiens år; «Jeg har erfaring fra felten. De fleste jeg har møtt der, har vært sykepleiere. De og jordmødre er førstelinjen. De er som en bro for meg. De spiller en stor rolle. Med mindre du er dum, er det dem du vil jobbe med.

Så kom koronautbruddet, og det var ikke slik vi hadde sett for oss at sykepleiernes og jordmødrenes år skulle bli, men på den annen side har koronasituasjonen vist hvilken viktig rolle sykepleiere og spesialsykepleiere har i vårt helsevesen også når det virkelig gjelder. De har fått kjenne på all verdens smittespørsmål som helsepersonell har i disse dager. Med sin forskningsbaserte kunnskap og erfaring gjør de jobben sin i frontlinjen på en fremdragende måte.

De tar hånd om pasientene, i alle faser av Covid-19 sykdommen, på sykehuset, på sykehjemmet og i hjemmene. Situasjonen krever at arbeidstidsordninger blir satt til side og de må jobbe lange vakter opp til 12,5 timer, og langt oftere helger enn vanlig. Sykepleierne må ta forløpende avgjørelser på vegne av pasientene og seg selv, om hva som er tilstrekkelig smittevernutstyr i de ulike situasjonene for å beskytte pasienten, seg selv og sin familie, som de skal komme hjem til.

En pårørende skrev etter å ha mistet en av sine nærmeste i koronasykdom; «Det var helt forunderlig å sitte hjemme og ikke kunne være hos henne på sykehuset, men vite at det sitter en sykepleier hos henne hele tiden, var sterkt å kjenne på, stoltheten over sykepleierne blir ikke mindre av dette».

Norsk Sykepleierforbunds nye forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen skrev: «Norsk Sykepleierforbunds logo har navnet «sol gjennom sky». Akkurat nå er skydekket tett, men det kommer til å sprekke opp. Det er lenge siden sykepleieren Florence Nightingale under Krimkrigen gjorde grundig triagering – prioritering av hvem som trengte hvilke ressurser når. Lenge siden hun revolusjonerte smittehåndtering slik at skadde soldater ikke lengre døde som fluer av infeksjoner. Det er lenge siden hun ga soldatene håp».

Lill har hatt som sitt motto faget i front siden hun stilte til valg som forbundsleder, og skal si hun fikk rett, og hun sier videre til Dagens Medisin knyttet til Korona-krisen:

«Dagens sykepleiere gjør samme arbeid. Vår kunnskap forebygger og reduserer smitte. Det er vår innsikt og kunnskap som gjør at det tilpasses, prioriteres og mobiliseres ressurser rundt den enkelte pasient – mellom avdelinger og tjenestenivåer. Det er vi som skal se, tolke og forstå symptomer – og som skal sikre samarbeid med pasienter, pårørende og andre. Det er våre folk som skal ha en døgnkontinuerlig oversikt over hjelpen som gis – og som nå skal koordinere hjelpen på best mulig måte mellom pasienter, pårørende og andre deler av helse- og omsorgstjenesten.»

På den internasjonale sykepleierdagen 12. mai, er det verdt å merke seg at det er sykepleiermangel i Norge. Pr. i dag mangler det ca. 6000 sykepleiere og spesialsykepleiere, og tiden er overmoden for å iverksette virkningsfulle tiltak for å rekruttere flere til yrket og sørge for at de som utdanner seg til sykepleiere forblir «på post» til oppnådd pensjonsalder.

Det er rekordstor søkning til sykepleierutdanningene, og det er bra, men det hjelper lite dersom studentene faller ifra eller slutter etter kort tid i arbeidslivet. En rapport fra Nova viser at halvparten av sykepleierne sier de vurderer å slutte på grunn av høyt arbeids- og tidspress. Veldig få nyutdannede sykepleiere ønsker å begynne i sykehjem og hjemmesykepleien. Dette må KS og den enkelte kommune ta på alvor, og sørge for å verdsette, og ta godt vare på sine ansatte i denne spesielle situasjonen.

Mange sykepleiere sier de ikke klarer å gi pasientene det de trenger. Forlater de denne sektoren, vil det gi store problemer i kommunehelsetjenesten. Kampen om arbeidskraften vinnes av dem som er opptatt av mer enn at hjulene så vidt går rundt. Det som trengs er en helhetlig strategi for å få flere heltidsstillinger, forsvarlige arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og god lønn. Det er viktig å ha med seg i krisetider og fredstid!

Det er med stor ydmykhet og respekt vi i dag ønsker alle sykepleiere gratulerer med dagen, dere er uunnværlige.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.