Gå til sidens hovedinnhold

Ta alle gode krefter i bruk

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre kommer ikke til å sette eldreomsorgen i Larvik ut på anbud. Vi mener det viktigste i kommende periode er å prioritere helse og omsorg slik at vikarer kan leies inn ved sykdom, at de som faktisk trenger en sykehjemsplass får det, og at de ansatte må få en hverdag hvor de slipper å gå hjem med en klump i magen!

Vi mener derimot at alle gode krefter må få slippe til. Kommunens tjenester blir ikke bedre av å etablere offentlige monopoler. Høyre mener både små og store private virksomheter med fordel kan brukes som et supplement til det kommunen leverer. Det gir tilgang på spesialkompetanse og en nødvendig fleksibilitet i perioder med ekstra tunge brukere, ved sykdom eller ved ferieavvikling osv. Det viktigste for Høyre er at brukeren får en best mulig tjeneste. Så lenge det er kommunen som har det faglige ansvaret er det for oss ikke avgjørende hvem som utfører tjenesten. Det er et absolutt krav, selvfølgelig, at private som offentlige forholder seg til lover og regler, herunder arbeidsmiljøloven.

Det er etter Høyres oppfatning ikke oppsiktsvekkende at en kommune på Larviks størrelse kjøper eksterne tjenester for 33 millioner kroner. Det som derimot er oppsiktsvekkende er forskjellen mellom liv og lære i Arbeiderpartiet!

Parallelt med at Arbeiderpartiet i leserbrevspaltene angriper Høyre for vår pragmatiske holdning til bruk av private virksomheter, og på en nedsettende måte omtaler private tilbydere for «velferdsprofitører», gir det samme Arbeiderpartiet - bak lukkede dører - sin tilslutning til at man i eldreomsorgen i Larvik nettopp benytter seg av private firmaer i eldreomsorgen. Ikke nok med det. I en artikkel i Østlands-Posten 26. august i år kommer det frem at Arbeiderpartiet i lang tid har vært fullt klar over bruken av private tilbydere i eldreomsorgen i Larvik kommune.

Arbeiderpartiet forsøker å gjemme seg bak reglementet. I Larvik har vi i prinsippet delegert «alt» til rådmannen, dog ikke det som er av prinsipiell karakter. At Arbeiderpartiet ikke lenger mener bruk av private leverandører i eldreomsorgen er av prinsipiell karakter er for så vidt gledelig, dog svært overraskende, men at Arbeiderpartiet så åpenlyst feilinformerer velgerne om sin egen politikk er ikke ryddig.

Høyres er opptatt av samarbeid på tvers av partigrensene for å levere gode, fleksible tjenester med kvalitet til glede for Larviks innbyggere. Vi vi ikke la ideologi få hindre at alle gode krefter tas i bruk.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.