Dette er en melding ut, mest til deg som er arbeidsgiver og eier, men også til lokalpolitikere, som er like ansvarlige. Har dere tatt ansvaret?

Hver uke er det oppslag og uttalelser i sosiale medier om bemanning, eller rettere sagt manglende bemanning i barnehagene. Hver uke hører vi fra tillitsvalgte og barnehagelærere som melder om det samme. Bemanningssituasjonen i barnehagene har kanskje aldri vært mer utfordrende enn nå, og det er få eller ingen vikarer å få tak i. Til tross for dette, er det få barnehager som stenger avdelinger eller reduserer åpningstiden. Selv om arbeidsgivere og eiere er fullstendig klar over situasjonen, skal drifta gå som normalt. Tidligere i pandemien har barnehagene orientert seg etter trafikklysmodellen og gjennom den hatt en verktøykasse for å sette inn nødvendige tiltak. Det har de ikke nå, selv om situasjonen ser ut til å være mer dramatisk enn tidligere.

Mange barnehager går dermed kraftig underbemannet, mens personalet smiler tappert til foreldrene som leverer og henter i barnehagen. Barnehagen skal selvsagt oppleves som et trygt og godt sted å være, derfor snakker de ansatte sjelden om hvordan hverdagen egentlig er. Når styrere, barnehagelærere og andre ansatte nå åpner munnen og forteller om situasjonen i barnehagene, da bør en lytte!

Barnehagesektoren har i en årrekke tronet øverst på sykemeldingsstatistikken i Norge. Det betyr ikke at ansatte i barnehage har en mer skrøpelig helse enn andre, men det er et krevende yrke å stå i. Mer krevende enn mange tror. Selv når alle tilsette er friske, er grunnbemanninga i barnehagen for lav. Barnehageansatte er derfor ikke uvant med travle dager, høyt fravær og stadige endringer i aktiviteter. Slik var det også før korona. Etter snart to år med pandemi, kombinert med annen sykdom og fravær, er bemanningssituasjonen nå på bristepunktet. De samme bekymrede ropene høres fra hele landet, som i Vestfold og Telemark. Slik kan vi rett og slett ikke ha det. Det går en grense, og den er vi nå langt forbi i mange barnehager. Her må arbeidsgivere og eiere ta ansvar!

Er du forelder, så spør hvordan situasjonen egentlig er i din barnehage. Barnehagen er ikke en oppbevaringsplass eller en tilsynsordning, men skal være et pedagogisk tilbud. Dette er ikke lengre selvsagt slik situasjonen er nå om dagen. De ansatte gjør så godt de kan innenfor de rammene de har, men de kan ikke trylle fram vikarer eller friske kolleger. Bruk foreldrestemmen, bruk foreldreutvalget og krev at eiere og lokalpolitikere tar grep!

Reduksjon i åpningstid har vist seg å være et godt tiltak mange steder fordi det fører til høyere bemanningstetthet gjennom hele dagen. Stengte avdelinger eller redusert åpningstid kan oppleves som mer utfordrende for foreldre, men dersom det ikke finnes bemanning må det gjøres grep som sikrer ditt barn et forsvarlig og pedagogisk tilbud.

Vi vil rose arbeidsgivere, som Larvik kommune, som lytter og setter inn tiltak. Til de andre; lytt til de ansatte, ta situasjonen på alvor og vis mot til å sikre barn og ansatte den hverdagen de skal ha!