Vi står foran viktige avgjørelser og ny kurs for fremtiden, og stortingsvalget er ikke mer enn 1,5 år unna. Grasrota i Arbeiderpartiet må nå stå opp for verdigrunnlaget og støtte oppunder partiet sentralt, om vi skal lykkes med å gjeninnføre kjerneverdiene til sosialdemokratiet i dette landet: Like muligheter for alle, sikre arbeidslinja, trygge arbeidsvilkår og ikke minst stå opp for dem som har minst fra før.

I 6 år har Høyre -regjeringen stått for en helt annen ideologi og verdisett, som ingen sanne sosialdemokrater støtter eller kjenner seg igjen i. En regjering som sørger for at innbyggerne og kommunen sitter igjen med regningen. En regjering som gir skattelette til dem som ikke føler ansvar for felleskapet og har aller mest fra før. Det er nok av eksempler på tiltak som jeg samlet sett mener er politisk plyndring av arbeidsledige, arbeidsfolk og de som har minst fra før: Økt skatt på reiser mellom hjem og arbeid (pendlerfradraget), kutt i arbeidsavklaringspenger, kutt i bostøtte for utsatte grupper, kutt i bilstønadsordningen for funksjonshemmede, kutt i kjøpekraften for pensjonister, som følge av underregulerte pensjoner, fjernet tilskuddet til fysioterapeut og rehabilitering, endret arbeidsmiljøloven og svekket arbeidstakernes rettigheter, kutt i arbeidsmarkedstiltak, kutt i støtte til behandling hos tannlege, økt skatt på utgifter til losji for arbeidspendlere, reelt kutt i fagforeningsfradraget, og nå sist; regjeringen vil fjerne tillegg for uføre som blir alderspensjonister.

For å få landet inn på en sosialdemokratisk kurs, må Larvik Arbeiderparti være tydelige ideologiske og ta et verdimessig standpunkt mot forskjellene som skapes. Det er først da partiet har evnen til å inngå gode, rettferdige og fremtidsrettede kompromisser på alle områder- og da handler det først og fremst om å ikke støtte Høyres ideologi ved å gi høyremannen Bringedal ordførerkjedet i Larvik og støtte partiet Høyre ved å gi dem avgjørende posisjoner.

Nei, nå gjelder det mere enn før!

For hvis samholdet rakner og dør,

venter fiender nok som vil splitte vår flokk.

Og vår flamme blir aske og glør

Du skal synge, men aldri i moll!

Du skal kjempe, men aldri med vold!

Tusener støtter vår sak så vær stolt og stå rak!

Ta hverandre i handa - og hold.

(Stein Ove Berg (1948-2002)

Med dette oppfordrer jeg alle medlemmer til å møte på medlemsmøte den 26.september for å si sin mening.

Er du en arbeiderpartivelger, så stå opp for verdier og ideologien.