Sjefredaktør Eirik Haugen står i ØP 30.ds. i spagat mellom juss og moral. Rollemodeller innenfor idretten tjener penger på å reklamere for pengespill. John Carew og Magnus Carlsen og andre navngitte henges ut. Det stinker dårlig moral i Haugens framstilling. Idrettsstjerner bør skygge banen i slike konsepter. Man skal ikke lede svake sjeler ut i fristelser som lett kan føre til økonomisk ruin.

Visst. Personer på framtredende plasser i samfunnet uansett bransje bør jo holde sine stier rene. Mediene følger dem og bør fortsette med det. Nå er virksomheten Carew og Carlsen tjener penger på juridisk korrekt. Begge har sitt på det tørre. Nedsiden preges av at spilleavhengighet kan lede til Dantes kjelleretasje.

En ting er at idrettsutøvere lar seg klebe til grådighet. Millioner kroner i spill. Fete pensjoner venter ikke etter endte korte karrierer. Mange kan nok i så måte vise en forståelse for at Carlsen og Carew ruster opp sine bankkonti.

Men hva skal man syns om at Hadia Tajik innkasserte 157.500,- kroner på opptreden i tre NRK TV programmer. Juridisk korrekt, men likevel samtidig som Tajik tjente omkring millionen per år som representant på Stortinget. Vi snakker om nestformannen i AP utpekt til å lede landet og folket om det kreves. Politisk rollemodell år ut og år inn av en helt annen kaliber enn rask falmede idrettsstjerner.

Politiske kollegaer videresender slike inntekter til feks humanitære organisasjoner. Tajik finner imidlertid honoraret på alle måter forsvarlig. Det gjør også mangemillionær og Aps formann Jonas Gahr Støre. Tajik driver et enkeltmannsforetak ved siden av sin politiske virksomhet. Det er nærliggende å tro at hun som Carew, Carlsen og andre rollemodeller, ikke har vanskelig med å skaffe seg kunder.

Hadia Tajik rir som politisk leder to hester i en moralsk gråsone. Tilsynelatende. Om det er den eneste vites ikke. Det er vel og bra å ha jussen på sin side. Men som med matvarer har også penger begrenset lagringstid. Så ikke lukten som følger. Hører vi at formann Gahr Støre hvisker henne i øret: Vi leder jo Arbeiderpartiet, Hadia.