På sosiale medier blir hun kalt for Larviks svar på assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. I over ett og et halvt år har kommunalsjef Guro Winsvold nesten daglig holdt befolkningen i Larvik orientert om nye koronatilfeller, snakket om tiltak, gjort vurderinger og kommet med gode råd. Det fortjener hun en stor takk for.

I mars 2020 ble Guro Winsvold intervjuet i ØP for første gang om koronaviruset. Hun var også den som fortalte at Larvik hadde fått sitt første koronatilfelle 10. mars i fjor. Da vi i ØP hadde vår første TV-sending om situasjonen i Larvik, var hun selvfølgelig med. Da kommunen hadde sin første pressekonferanse, var hun selvsagt der. Et kjapt søk i arkivene til ØP viser at ordene «korona» og «Guro Winsvold» sammen dukker opp i 531 artikler som er publisert i perioden fra mars 2020 og fram til nå. Hun har svart på henvendelser fra både oss og ansatte i kommunen nær døgnet rundt og har vært helt avgjørende for å nå ut med trygg og pålitelig informasjon. I den ekstreme situasjonen vi har vært i, har hun vært et trygt holdepunkt i strømmen av informasjon og desinformasjon rundt viruset som har skremt de fleste av oss.

Det er mange som fortjener en takk på grunn av jobben som er lagt ned siden mars i 2020. Helsepersonell, sporingsteamet, lærere, butikkansatte, politikere og kommunalt ansatte har stått i front og vært klipper i en verden som forandret seg fra et døgn til det neste. Hvordan vi som samfunn har taklet dette sammen, har vært avgjørende for at restriksjoner nå er borte. Vi har lojalt brukt munnbind fordi kommunen har sagt at vi skal gjøre det, holdt avstand og sørget for å holde familien sammen gjennom hjemmekontor og stengte skoler, men det er ikke mulig å gå i samme retning hvis ikke noen viser oss veien. Da trenger vi noen vi kan stole på og som kan forklare årsaken til de ekstreme restriksjonene og påleggene vi har fått. Guro Winsvold har hatt fagkunnskapen og troverdigheten vi har hatt behov for.

Siden mars 2020 har vi totalt 1067 personer hjemmehørende i Larvik som har testet positivt på korona og det har vært mange perioder eller episoder som har gjort inntrykk. Jeg husker for eksempel godt hvor alvorlig det ble da Larvik kommune innkalte til pressekonferanse i kjelleren på administrasjonshuset 29.oktober i fjor. ØP sendte direkte, NRK var der og kommunen stilte med en hel rekke av fagfolk og politikere. Samme morgen kom nyheten om at 180 elever og 17 lærere var satt i karantene og måtte koronatestes fordi de hadde vært i nærkontakt med andre om var smittet. Akkurat da var det som alvoret sank litt ekstra inn over oss som var i rommet da pressekonferansen startet, det var første gang kommunen bestemte seg for å kalle inn til pressekonferanse. I front sto selvfølgelig Guro Winsvold og svarte på de spørsmålene som kom.

Vi i ØP har også ting vi kan sette fingeren på i informasjonsflyten. Noen ganger syntes vi det har gått for tregt å få svar på spørsmål, særlig de som er litt kompliserte og omfattende. Lørdag 22. mai i år, rett etter at kommunen hadde bestemt seg for å gå til tiltaksnivå 5b igjen, sendte vi noen spørsmål om korona til Larvik kommune. De siste svarene kom fredag 18. juni. Da måtte vi faktisk purre på kommunen flere ganger for å få svar og det var vanskelig å forstå at det skulle tatt så lang tid. Jeg kan også peke på andre tilfeller der vi gjerne skulle hatt informasjon tidligere, rett og slett fordi vi visste at det var mange i Larvik som ventet på siste nytt. Likevel, når vi skal oppsummere den jobben kommunen har gjort under korona, er den mer enn godkjent. Det å håndtere en pandemi og et ukjent virus er det få som har erfaring med i det kommunale apparatet og her måtte veien nødvendigvis bli til mens man gikk. Hva man kunne gjort bedre bør selvsagt evalueres, for det er alltid ting man kan sette fingeren på, men jeg er ikke i tvil om at Larvik kom seg i sum godt gjennom den krevende tiden blant annet på grunn av innsatsen til Winsvold og hennes folk.

Nå kan vi håpe på en bedre og lettere hverdag. Det kommer til å fortsette å komme tilfeller av korona, det kommer til å bli mange tøffe tak og kanskje også lokale tiltak. Vi kommer nok til å se Guro Winsvold på flere bilder og saker i ØP der hun snakker om tiltak eller smitte, men det er lov å håpe at livet kan bli mer normalt igjen. Den målstreken vi lengtet etter å krysse, har vi nå passert.

Det er mange som fortjener en takk for innsatsen som har blitt lagt ned. Guro Winsvold vet bedre enn de aller fleste at dette er et teamarbeid, men det kunne aldri vært gjennomført uten en tydelig frontfigur.

Takk skal du ha, Guro.

LES OGSÅ:

Slik oppsummerer ledelsen i Larvik kommune det spesielle året